0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Všechny kategorie

popis vsech kategorii

Společenský protokol
Karviná Univerzita třetího věku (U3V)


Cílem je seznámit posluchače s pojmy v oblasti etiky a společenského chování, zaměřenými například na vývoj etikety, oblékání, chování při cestování různými druhy dopravy, jednání a chování v zaměstnání, zásady společenského chování při návštěvě různých společenských akcí, základní pravidla stolování, pravidla obchodního jednání ve vybraných zemích, pozvánky v oblasti etikety obchodních jednání, včetně předávání vizitek a v neposlední řadě na problematiku diplomacie a diplomatických styků.

Trénink paměti
Opava Univerzita třetího věku (U3V)


Cílem kurzu je pomoci absolventům subjektivně i objektivně zlepšit vlastní paměť. Zároveň jim umožnit si sám na sobě ověřit, že lidský mozek má neuvěřitelné schopnosti, a že lze bez ohledu na věk s pamětí úspěšně pracovat a neustále ji rozvíjet. Absolvent si v průběhu kurzu detailně zmapuje stavy různých druhů své paměti a následně budeme společně pracovat na jejich rozvoji. Cílem kurzu je absolvent, který má oprávněnou důvěru ve svou paměť a v sebe samého, a je schopen aktivně na sobě nadále pracovat i po skončení kurzu.

Kurz osobnostního rozvoje aneb zvýšení potenciálu v každém věku
Opava Univerzita třetího věku (U3V)


Cílem kurzu je seznámit účastníky s tím, co vše se skrývá pod širokým a neurčitým termínem osobního rozvoje, jaké jsou jeho oblasti a jak se úspěšně vyznat v nepřeberném množství literatury, technik a „zaručených“ postupů, které se nabízejí na trhu či internetu. Absolvent kurzu získá základní orientaci v různých přístupech k osobnímu rozvoji a seznámí se s oblastmi, ve kterých může rozvíjet svůj osobní i profesní život. V rámci kurzu si účastník zmapuje své vlastní cíle a osvojí si jednoduché a praktické způsoby jak trvale rozvíjet svůj životní potenciál.

Využití mnemotechnických pomůcek v každodenním životě
Opava Univerzita třetího věku (U3V)


Cílem kurzu je poznání vlastní paměti, jejích předností i limitů, jako i toho, že bez ohledu na věk lze s pamětí úspěšně pracovat a neustále ji zlepšovat. Účastníci ve spolupráci s lektorem získají větší důvěru ve své paměťové schopnosti, kdy si osvojí základní mnemotechnické pomůcky a znalosti, které mohou dále používat ve svém každodenním životě.
 

Kategorie

 

Psychologie

Aplikace psychologických postupů v praxi - manažerské dovednosti, osobnost manažera a jeho obchodní dovednosti, umění vedení kolektivu, kurzy komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje, asertivního chování, neverbální komunikace apod.

Oblasti zájmu