0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Všechny kategorie

popis vsech kategorii

Homo sociologicus - člověk jako společenská bytost, nositel sociálních rolí a pozic
Karviná Univerzita třetího věku (U3V)


Cílem přednášek je poskytnout posluchačům základní informace o pojetí společnosti z pohledu jednotlivých skupin, které ji tvoří a zároveň formují; stejně tak jako nastínit rozdíly v kulturním vnímání hodnot, forem komunikace a v neposlední řadě i historického kontextu tvorby a existence těchto faktorů. V neposlední řadě pak prezentovat vybrané skupiny (společenství různých společností) ve světle historického kontextu a současného obrazu.

Základy koučování
Karviná Rozvojové


Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy koučování. Obsahem kurzu je seznámení se základními principy koučování, funkcí koučovacího modelu GROW při formování kontraktů, které jsou uzavírány při plánování SMARTER cílů, malých kroků a matice změny. Kurs se rovněž zaměří na shodné rysy individuálního a týmového koučování, stejně jako na rozdílné rysy příbuzných postupů při výběru profese. Absolvování kursu umožní posluchačům pochopit rozdílnosti strategií kladení koučovacích otázek, poskytovat efektivní zpětnou vazbu a aplikovat techniky sebekoučování.
 

Kategorie

 

Psychologie

Aplikace psychologických postupů v praxi - manažerské dovednosti, osobnost manažera a jeho obchodní dovednosti, umění vedení kolektivu, kurzy komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje, asertivního chování, neverbální komunikace apod.

Oblasti zájmu