0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Akreditované ministerstvy

Studium pro asistenty pedagoga
Opava Akreditované ministerstvy


Cílem tohoto kurzu je poskytnout cílové skupině znalosti základních pedagogických, speciálně pedagogických a psychologických principů výchovně vzdělávací práce včetně základního legislativního vymezení ovlivňujícího výkon práce asistenta pedagoga, které jsou nezbytnou součástí jeho odborné kvalifikace. MŠMT – 12139/2017-2-721 do 7. 8. 2020.

Studium pedagogiky
Opava Akreditované ministerstvy


pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku; číslo akreditace MŠMT – 12139/2017-2-721

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Karviná Akreditované ministerstvy


Absolventi splňují požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Matematika v ekonomii
Karviná Akreditované ministerstvy


Zvládnout úpravu algebraických výrazů, řešit algebraické rovnice, nerovnice a soustavy rovnic. Zvládnout lineární, kvadratická funkce, exponenciální a logaritmické funkce. Porozumět rovnici a grafickému znázornění přímky a kuželoseček, pochopit základy teorie množin. Zvládnout základy diferenciálního a integrálního počtu.
 

Kategorie

 

Všechny oblasti

Seznam kurzů zobrazuje kurzy zařazené napříč všemi oblastmi tak, aby mohl uživatel jednoduše vyhledat kurz, který my bude vyhovovat.

Oblasti zájmu