0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Všechny kategorie

popis vsech kategorii

Matematika v ekonomii
Karviná Akreditované ministerstvy


Zvládnout úpravu algebraických výrazů, řešit algebraické rovnice, nerovnice a soustavy rovnic. Zvládnout lineární, kvadratická funkce, exponenciální a logaritmické funkce. Porozumět rovnici a grafickému znázornění přímky a kuželoseček, pochopit základy teorie množin. Zvládnout základy diferenciálního a integrálního počtu.
 

Kategorie

 

Příprava na studium

Příprava zpravidla zaměřená na středoškolské učivo za účelem úspěšného složení přijímací zkoušky nebo shrnutí probírané látky a přípravu ke zkoušce v rámci studia na univerzitě.

Oblasti zájmu