0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Všechny kategorie

popis vsech kategorii

České dějiny a jejich souvislosti II
Opava Univerzita třetího věku (U3V)


Cílem kurzu bude seznámit posluchače s dějinami českých zemí a přiblížit jim fungování státních útvarů v jednotlivých obdobích. Kurz volně navazuje na téma České dějiny a jejich souvislosti I. a věnuje se dalším historickým etapám.

Cestujeme po zemích bývalého SSSR
Karviná Univerzita třetího věku (U3V)


Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi cestování po vybraných zemích bývalého SSSR. Mimo informací o plánování a organizování těchto cest se účastníci dozví také základní informace o daných zemích z hlediska geografie, historie a turistických zajímavostí.

Napříč dějinami
Opava Univerzita třetího věku (U3V)


Rámcově ucelený dvouletý program – úterý
 

Kategorie

 

Historie

„Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.“ Tímto výstižným způsobem popsal úlohu dějin Marcus Tullius Cicero a my s ním můžeme jenom souhlasit. Kurzy zařazené v této oblasti poskytnou posluchačům ucelený přehled vývoje lidské společnosti od dob dávných až po dobu moderní společnosti.

Oblasti zájmu