0
Objednané kurzy
Obsah košíku Cena

Celkem: 0 Kč
Volby
 •  
  V každém věku se můžete
  VZDĚLÁVAT ...
  Zaregistrujte se u nás a pak si vyberte kurz dle Vašich představ.
  Po objednávce a zaplacení Vám již nic nebrání se plně zapojit
  do akademického života. Přejeme Vám mnoho zdaru.
  Registrujte se
 •  
  V každém věku se můžete
  VZDĚLÁVAT ...
  Zaregistrujte se u nás a pak si vyberte kurz dle Vašich představ.
  Po objednávce a zaplacení Vám již nic nebrání se plně zapojit
  do akademického života. Přejeme Vám mnoho zdaru.
  Registrujte se

Celoživotní vzdělávání jako proces celoživotního učení reaguje na požadavky současné společnosti, která se vyznačuje novými přístupy k učení a vzdělávání v různých oblastech lidského života. Celoživotní vzdělávání je cílevědomou a institucionalizovanou aktivitou, při které se realizuje to, co společnost považuje za důležité, tj. dosáhnout zdokonalení znalostí, dovedností a odborných předpokladů.

Doporučené kurzy

Manažer
Karviná Rekvalifikační


Cíl kurzu: Cílem kurzu je získat znalosti a dovednosti z oblasti managementu potřebné pro manažerskou práci. Kurz je strukturován tak, aby posluchačům poskytl komplexní přehled z oborů – manažerských kompetencí a dovedností, komunikace, manažerských činností a funkcí, osobního rozvoje, řízení a změn, marketingu, manažerského účetnictví, psychologie osobnosti, podnikové ekonomiky a práva.

Tvorba rodokmenu s pomocí ICT
Karviná Zájmové a zážitkové


Cílem je seznámit účastníky kurzu se základními možnostmi vyhledávání a tvorby rodokmenu pomocí informačních a komunikačních technologií. Posluchači budou po absolvování kurzu schopni sestavit vlastní rodokmen na základě vyhledávání v historických on-line zdrojích.

MS EXCEL
Karviná Rozvojové


Cílem je seznámit účastníky kurzu s prací v aplikaci MS Excel. Posluchači budou po absolvování kurzu schopni využít potenciál MS Excel pro řešení běžných a pokročilých úloh firemní praxe.

MS ACCES
Karviná Rozvojové


Cílem je seznámit účastníky kurzu se základy práce v aplikaci MS Access. Posluchači budou po absolvování kurzu schopni využít potenciál MS Access pro řešení běžných úloh firemní praxe.

Kurzy dle místa konání

Následující seznam rozděluje kurzy do skupin dle místa konání kurzu. Základním kritériem rozdělení je město, v němž se kurz koná. V detailním náhledu kurzu je tato informace popsána detailněji včetně budovy a místnosti, ve které kurz bude probíhat.

Kurzy konané v Opavě Kurzy konané v Karviné

Oblasti zaměření kurzů

Příprava na studium (4)

Příprava zpravidla zaměřená na středoškolské učivo za účelem úspěšného složení přijímací zkoušky nebo shrnutí probírané látky a přípravu ke zkoušce v rámci studia na univerzitě.

Sociální sféra (5)

Jde o vzdělávání pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, v dalších pomáhajících profesích, kurzy k problematice sociální práce a sociální politiky.

IT a média (23)

Vzdělávání orientované na ovládání informačních a komunikačních technologií, práci s informacemi, média jako prostředek komunikace, počítačovou gramotnost a práce s digitální fotografií.

Pedagogika (1)

Základ tvoří akreditované kurzy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na získání příslušné kvalifikace – studium pedagogiky, rozšiřující, specializační a doplňující studium.

Psychologie (6)

Aplikace psychologických postupů v praxi - manažerské dovednosti, osobnost manažera a jeho obchodní dovednosti, umění vedení kolektivu, kurzy komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje, asertivního chování, neverbální komunikace apod.

Ekonomie (4)

Kurzy zařazené do této oblasti mohou být nejen odborné (např. kurzy účetnictví, programy vycházející z akreditovaných studijních programů), ale i zájmové určené široké veřejnosti (např. kurz finanční gramotnosti).

Výuka jazyků (27)

Realizace kurzů směřující k nabytí vědomostí, dovedností a komunikace v potřebných pro úspěšnou komunikaci v profesním i soukromém životě, kurzy češtiny pro cizince.

Gastronomie (6)

Gastronomie nejen jako nauka o vztahu kultury a potravy, ale i umění kuchařské nebo kulinářské, someliérské a baristické kurzy pro širokou veřejnost.

Přírodní vědy (3)

Nerezignujme na přírodní vědy a vzdělávejme se v astronomii, astrofyzice, matematice i informatice, pojďme objektivně poznávat, pozorovat a experimentovat.

Umění (4)

Programy nabízené v této oblasti vycházejí z uměleckých studií realizovaných na univerzitě – kurz tvůrčího psaní, storytelling.

Univerzita třetího věku (2)

V rámci Univerzity třetího věku (U3V) je formou všeobecného, zájmového a neprofesního vzdělávání na vysokoškolské úrovni poskytováno vzdělávání dospělých a osob v pozdějším věku (věk 50 a více) v různých vzdělávacích oblastech.

Historie (5)

„Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.“ Tímto výstižným způsobem popsal úlohu dějin Marcus Tullius Cicero a my s ním můžeme jenom souhlasit. Kurzy zařazené v této oblasti poskytnou posluchačům ucelený přehled vývoje lidské společnosti od dob dávných až po dobu moderní společnosti.

Obsazenost kurzů

Kurzy, které se nejčastěji stávají středem zájmu našich účastníků a bývají nejrychleji obsazovány.


Přípravný kurz k bakalářským SZZ z ekonomie 97%

Cestovní ruch - vybrané turistické atraktivity 38%