0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Všechny kategorie

popis vsech kategorii

Formy integrace v soudobém světě
Karviná Univerzita třetího věku (U3V)


Cíl: Objasnit studentům, na základě deskripce stavu současného světa, jeho rozrůzněnost a tím i komplikovanost integračních procesů. Jde také o objasnění pestrosti integračních jevů, které odráží specifika podmínek jednotlivých regionů světového hospodářství, v nichž tyto integrační procesy probíhají. Tato druhá část výkladu integrace má také za úkol ukázat na problematičnost evropocentrického vímání ekonomických jevů a nutnost uvědomit si širší souvislosti evropského a celosvětového hospodářského a sociálního vývoje.

Finance převážně vážně, aneb jak se neztratit ve světě financí
Karviná Univerzita třetího věku (U3V)


Cíl: poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti financí.

MBA - Master of Business Administration
Karviná Mezinárodně uznáváné kurzy


Cílem kurzu je rozvinout potřebné profesní kompetence současných a budoucích vedoucích pracovníků státní a veřejné správy nebo komerčních subjektů v oblasti managementu a marketingu, ekonomiky, financí, řízení lidských zdrojů a řízení informací.