0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Všechny kategorie

popis vsech kategorii

Manažer projektu 63-007-R
Karviná Rekvalifikační


Vzdělávání v programu Manažer projektu směřuje k tomu, aby účastníci získali, odborné kompetence potřebné pro řízení projektů ve všech jeho fázích. Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro numerickou způsobilost, efektivní komunikaci a samostatnost. Důraz bude kladen také na podporu kreativity, flexibility, řešení problémů, plánování a organizování práce. Rekvalifikační program připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Manažer projektu (63-007-R) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

MBA - Master of Business Administration
Karviná Mezinárodně uznáváné kurzy


Cílem kurzu je rozvinout potřebné profesní kompetence současných a budoucích vedoucích pracovníků státní a veřejné správy nebo komerčních subjektů v oblasti managementu a marketingu, ekonomiky, financí, řízení lidských zdrojů a řízení informací.
 

Kategorie

 

Ekonomie

Kurzy zařazené do této oblasti mohou být nejen odborné (např. kurzy účetnictví, programy vycházející z akreditovaných studijních programů), ale i zájmové určené široké veřejnosti (např. kurz finanční gramotnosti).

Oblasti zájmu