0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Akreditované ministerstvy

Mediální výchova dětí předškolního věku
Opava Akreditované ministerstvy


Cílem kurzu je poskytnout pedagogickým pracovníkům MŠ, či zájemcům a studentům připravujícím se na výkon pedagogické profese adekvátní informace v oblasti mediální výchovy a podpořit dovednost jejich aplikace do pedagogické praxe. MŠMT - 21520/2020-4-615 do 11. 8. 2023

Studium pro asistenty pedagoga
Opava Akreditované ministerstvy


Cílem tohoto kurzu je poskytnout cílové skupině znalosti základních pedagogických, speciálně pedagogických a psychologických principů výchovně vzdělávací práce včetně základního legislativního vymezení ovlivňujícího výkon práce asistenta pedagoga, které jsou nezbytnou součástí jeho odborné kvalifikace. MŠMT – 21520/2020-4-615 do 11. 8. 2023.

Studium pedagogiky
Opava Akreditované ministerstvy


pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku; číslo akreditace MSMT- 21520/2020-4-615 do 11.8.2023