0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Všechny kategorie

popis vsech kategorii

ČR a její postavení v soudobém světě
Karviná Univerzita třetího věku (U3V)


III. ČÁST DVOULETÉHO RÁMCOVĚ UCELENÉHO PROGRAMU NAŠE SPOLEČNOST VE VÍRU INTEGRAČNÍCH PROCESŮ. Cíl: Objasnit studentům specifičnost české ekonomiky, její vývoj od počátků formování našeho státu do součastnosti. Poukázat na význam proměny politických faktorů, specifika současné a kulturní existence jako součást naší národní a státní svébytnosti. Hlavní důraz položit na vysvětlení našich vazeb v rámci EU. Jako závěrečná součást je připojeno hodnocení absolventů celého čtyřsemestrálního kurzu.