0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Seznam uplatnitelných výhod:
Starobní sleva 30% 30%

Aktuální obsazenost 9


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF, Univerzitní nám. 1934
A211

Další informace

Nákup kurzu od12.01.2024
Nákup kurzu do27.02.2024
Výuka od27.02.2024
Výuka do14.05.2024
Splatnost do27.02.2024

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Předmět směřuje k osvojení a prohloubení znalostí a dovedností na středně pokročilé úrovni nezbytných k řešení autentických situací ve sféře cestovního ruchu anglického jazyka na úrovni A2. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět standartním obratům z oblasti cestovního ruchu a umět je aplikovat v praxi na úrovni A2. Na středně pokročilé úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat ve standartních komunikačních situacích zaměřených zejména na problematiku v cestovním ruchu, typy cestování, typy ubytování, vybrané služby v cestovním ruchu, komunikaci s delegátem, stravování, vybrané odvětví v cestovním ruchu a jejich specifika.

Časový harmonogram

Zimní semestr 2022/2023                     27.9.2022 – 13.12.2022

Letní semestr 2022/2023                      21.2.2023 –  9.5.2023

Zimní semestr 2023/2024                     26.9.2023 – 12.12.2023

Letní semestr 2023/2024                       27.2.2024 – 14.5.2024

 

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 211

Klíčová slova

oblast cestovního ruchu, typy cestování, typy ubytování, komunikace s delegátem, stravování, vybrané odvětví v cestovním ruchu a jejich specifika

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce získat či zopakovat si znalosti z anglického jazyka na středně pokročilé úrovni.

Podmínky přijetí do programu

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630355

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

 

Důležité upozornění!Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná- částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová- částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné- částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:  KARVINÁ ORLOVÁ PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 PŘEHLED:

obec důchodci nedůchodci poznámka
Karviná 400 1 000  
Orlová 400 1 000 od 55 let 700
Petrovice u Karviné 400 700  
ostatní obce 700 1 000 příspěvek obcí Dětmarovice, Rychvald a Albrechtice se vyřizuje přímo na obecním úřadě

Podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu


Zimní semestr 2022/2023

 

 

 1. 1 It’s my job/Where in the world, Arrivals, Singapore
 2.  Customer care: Cultural differences in greetings, Find out: points of arrival to the place where you are studying
 3.  Listening: Greeting and introducing, Car hire dialogue, Reading: Welcome – the first encounter, Cape Town arrival information, Speaking: Welcoming visitors, Car hire at an airport, Writing: Arrival information
 4.  Language spot: Greeting and introducing
 5. A place to stay, Grzegorz Rosinski
 6. Customer care: Welcoming guests
 7. Find out: Survey about hotels
 8. Listening: Registration procedures, The staff structure of hotels, Reading: Client perceptions of hotels, Hotel services, Speaking: Registering new arrivals, Tell me where, Writing: Hotel information, Language spot: Where things are, Vocabulary: New arrivals
 9. Tourist information services, Copenhagen TIC
 10.  Customer care: Assessing customers types, Find out: Information services in your city/region
 11.  Reading: Tourist information centres, Liverpool, Speaking: Giving information, Writing: Recommendations
 12. Language spot: Giving directions and prepositions of movement, Recommending and promoting, Vocabulary: Information types

 

Letní semestr 2022/2023

1.      Holiday rep, Ameli Destville

2.      Customer care: Have you got the right attitude?

3.      Find out: Tipping, Listetning: A rep for all seanos, Welcome to paradise!

4.      Reading: Resort representant, Tips on tipping, Speaking: A day in the life of…, A welcoming talk, Writing: Local tips, Language spot: Advice and obligation, Vocabulary: Holiday health

5.      Eating out, CN Tower, Toronto

6.      Customer care: What do you say?, Find out: Regional food/food festivals, Reading: Food tourism, The traveler’s guide to Turkish food, Speaking: Taking an order, I’m very sorry

7.      Writing: The food of my region, Language spot: Describing food, relative clauses who, which and that, Vocabulary: Food, ingeredients and preparation

8.      Rural tourism, Eduardo Barosso, Customer care: Encouriging customers to be sensitive to the environment

9.      Find out: A country that offers rural tourism

10.  Listening: Local people and rural tourism, Checking in at a campsite, Forecasting the weather, Reading: Ask someone who has been there, Welcome!, Speaking: Receiving campers, Giving information about the weather, Writing: Welcome, Bienvenue, Wilkommen

11.  Language spot: Making predictions

12.  Vocabulary: Resources for rural tourism, Weather words

Zimní semestr 2023/2024

1.      Attractions and events, Alcatraz, Customer care: Different cultures, different responses

2.      Find out: Four attractions in your country, Listening: Describing a festival, Reading: Trends in visitor attractions, Two top Paris attractions, Speaking: Bringing attractions to life

3.      Writing: Three festivals, Language spot: The passive, Vocabulary: Types of visitor attractions, Architectural features, People and facilities at attractions

4.      On tour, Lucy Tovchikh

5.      Customer care: Personal appearance, Find out: Job opportunities/training/qualifications for tour guides

6.      Listening: From tour guide to tour manager, Practicalities on tour, Problems on tour, Reading: Three tours, Speaking: Checking the schedule, Coach tour role-play, What would you say?, Writing: Preparing notes for commentaries

7.      Language spot: Explaining arrangements, Language of calming and dealing with a crisis, Vocabulary: Standards of performance

8.      Hotel entertainment, MGM Grand Las Vegas, Customer care: Customers of all ages, Find out: Activities for different age groups

9.      Listening: Making a water ball, Getting the job, Reading: What’s on today?, Working with kids

10.   Speaking: Preparing a daily programme, Getting kids to make things

11.  Writing: Email application, Language spot: Indefinite pronouns, Helping kids to make things

12.  Vocabulary: Something for everyone, The perfect worker

Letní semestr 2023/2024

1.      Specialised tourism, Photoventures

2.      Customer care: Cross-cultural misunderstandings, Find out: Specialised tourism in your region

3.      Listening: Special request, Disability access, Reading: What is niche tourism?

4.      Speaking: Four specialized tours, Preparing and running a specialized tour, Writing: Report on specialized tourism, Language spot: Responding to special requests, Identifying and checking special needs, Vocabulary: Describing disability

5.      Business travel, Metropolitan Hotel Nikko New Delhi, Customer care: Cultural awareness

6.      Find out: Business travel in your country, Listening: The needs of the business traveler, Reading: Culture guide, Business travel and the tourism industry, Speaking: Comparing conference centres

7.      Writing: A conference enquiry, Language spot: Describing dimensions, capacity and facilities,  Vocabulary: Business travel terms, Conference equipment and facilities

8.      Checking out, Abdol Sadeghi, Customer care: Quality standards

9.      Find out: Receptionist duties

10.  Listening: Life in the front office, Common problems, Can I have my bill?, Reading: Check-out procedures, Unsolicited feedback, Speaking: Solving problems, Checking guests out

11.  Writing: Reporting to the manager, Language spot: Responding to problems

   12.   Vocabulary: Front office duties

Co se naučím

Zvládnout standartní komunikační situace zaměřené na problematiku v cestovním ruchu, typy cestování, typy ubytování, vybrané služby v cestovním ruchu, komunikaci s delegátem, stravování, vybrané odvětví v cestovním ruchu a jejich specifika a také vybrané lexikální a gramatické aspekty anglického jazyka.

Literatura

Walker, R., Harding, K., 2012, Tourism 1, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, UK, ISBN 978-0-19-455100-7