0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Od října do prosince pořádá Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě v rámci Edukačního centra bezplatné kurzy poradenství pro širokou veřejnost

Od října do prosince pořádá Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě v rámci Edukačního centra bezplatné kurzy poradenství pro širokou veřejnost. Ty se zaměří na pečování o nemocného s psychózou v domácím prostředí, prevenci rakoviny prsu, děložního čípku a varlat, sebeobsluhu a ergoterapii handicapovaných, základní kardiopulmonální resuscitaci, kardiovaskulární prevenci nebo měření základních životních funkcí (tlaku, pulzu, dechu) v podmínkách domácího prostředí.

V říjnu proběhne setkání hned dvakrát. Ve středu 10. října s odborným garantem Mgr. Jiřinou Hosákovou, Ph.D. na téma Pečování o nemocného s psychózou v domácím prostředí a poté bude na pondělí 15. října připraveno poradenství s doc. PhDr. Yvettou Vrublovou, Ph.D. a Mgr. Lucií Mráčkovou na téma Prevence rakoviny prsu, děložního čípku, varlat – aneb co můžu pro sebe udělat a proč je důležité přijít včas. Obě akce se uskuteční v době od 15.30 do 17.30 v budově Fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14.

Z důvodu omezené kapacity míst je však potřeba se na jednotlivá poradenství předem přihlásit. Přihlášky přijímá a bližší informace vám poskytne Veronika Slováček Hagenová na e-mailu: veronika.slovacek@fvp.slu.cz či telefonu 553 684 164. Termíny dalších setkání budou v předstihu zveřejněny v Turistickém informačním centru a na webu https://www.slu.cz/fvp/cz/uoedukacnicentrum?lid=343. Těšíme se na setkání.

Další aktuality

Klíčová slova