0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 16


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Olbrichova 25
O 208

Další informace

Nákup kurzu od17.08.2021
Nákup kurzu do20.09.2021
Výuka od21.09.2021
Výuka do21.06.2022
Splatnost do20.09.2021

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Kurz volně navazuje na předchozí ročníky kurzu počítačové gramotnosti pro seniory a bude převážně zaměřen na pokročilou administraci osobního počítače, práci s internetovými prohlížeči, sociálními sítěmi, zajímavými internetovými stránkami, úpravu fotografií prostřednictvím SW Zoner Photo Studio a rozšiřování již probraného učiva.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 14:00–15:30

Zahájení zimního semestru: 21. 9. 2021

Zahájení letního semestru: 11. 1. 2022

1x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna O 208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

Operační systém Windows, instalace, nastavení, instalace a odinstalace aplikací, e-mailový klient, úprava fotografií, SW Zoner Photo Studio, MS Office, Word, Excel, PowerPoint, internetová komunikace, sociální sítě, Facebook, Twitter, Instagram.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce se naučit spravovat svůj osobní počítač, osvojit si základy problematiky sociálních sítí (Facebook, Twitter, Instagram) a upravovat fotografie v mobilním telefonu i prostřednictvím SW Zoner Photo studio v počítači.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 8. 2021 do 1. 9. 2021 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci každého semestru.

Obsah kurzu

1) Administrace osobního počítače:
 • Procvičování práce s operačním systémem Windows
 • Instalace operačního systému
 • Základní nastavení a tvorba uživatelských účtů
 • Instalace ovladačů tiskáren a jiných periferních zařízení
 • Nastavení systému, aktualizace, instalace a odinstalace aplikací
 • Emailový klient a jeho nastavení
2) Kancelářský balík Microsoft Office:
 • Zdokonalení práce s programem Word
 • Zdokonalení práce s programem Excel
 • Zdokonalení práce s programem PowerPoint
3) Internetové prohlížeče a internetová komunikace:
 • Pokročilá práce s internetovým prohlížečem:
 • Základy bezpečného chování na internetu
 • Rozšíření internetových prohlížečů (blokování reklamy)
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Nové trendy na webových stránkách
4) Úprava fotografií:
 • Pořizování a úprava fotografií prostřednictvím mobilního telefonu
 • Přenos fotografií do počítače a jejich správa

Úprava fotografií prostřednictvím SW Zoner Photo Studio Program bude ovlivňován konkrétními požadavky a potřebami frekventantů.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent naučí základy správy osobního počítače včetně instalace operačního systému a jeho nastavení a základy úpravy fotografií.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.