0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 14


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova SU
Specializované učebny

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od19.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do14.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je pokračování v základním kurzu němčiny na úrovni A2, motivujících cvičeních německé výslovnosti, gramatiky a konverzace takovým způsobem, aby se účastníci dokázali orientovat v jednodušších psaných i mluvených textech a aby prohloubili své znalosti reálií německy mluvících zemí. Účastníci kurzu budou pokračovat v rozvíjení příslušných studijních návyků. Výuka bude průběžně doplňována materiály z internetových zdrojů, probíraná konverzační témata budou zahrnovat běžné situace všedního dne a budou vycházet z konkrétních potřeb účastníků kurzu.

Časový harmonogram

STŘEDA 13.05–14.40

Zahájení zimního semestru: 19. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 9. 1. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.350,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.688,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna v budově Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Sprechen, hören, lesen, schreiben, singen.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce si rozšířit a upevnit své dosavadní znalosti německého jazyka a reálií německy mluvících zemí.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.350,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.688,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování referátu na dané téma na konci letního semestru.

Obsah kurzu

Orientierung in der Stadt, Mein Alltag, Länder und Leute, Sport und Gesundheit, Landeskunde (Deutschland, Österreich, die Schweiz). Grammatik: Adjektivendungen, Präteritum und Perfektum der schwachen und starken Verben, Reflexive Verben, Modalverben im Präteritum, Nebensatz mit dass und damit.

 Nad rámec výuky bude organizována jedna společná akce – Chuchelná – historie Hlučínska, Muzeum Chuchelná.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen popsat věci a osoby, jednoduše popsat své bydlení, objednat si jídlo v restauraci, hovořit o svých koníčcích, popsat své činnosti během dne a týdne, domluvit si telefonicky program, napsat jednoduchý e-mail o sobě, vyprávět svůj životopis.

Literatura

1. Delfin, Teil 2 (Max Hueber Verlag, 2002) – zakoupení nové učebnice + prac. Sešit + CD
2. Deutsch mit Max (Fraus, 2005)
3. Sprechen Sie Deutsch (Polyglot 2000)
4. Eine kleine Deutschmusik (Langenscheidt 1983)