0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 13


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova SU - Bezručovo náměstí 14, Opava
Specializované učebny

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od17.09.2018
Výuka do01.07.2019
Splatnost do13.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Zopakovat, osvěžit si a prohloubit znalosti francouzského jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, poslech a na procvičování gramatických jevů. Důraz je přitom kladen především na komunikativní dovednosti.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 15.15–16.40

Zahájení zimního semestru: 17. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 7. 1. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.350,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.688,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Výslovnost, rozhovor, čtení, poslech, cvičení, komunikace, reálie, literatura, procvičování, jazykové dovednosti.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce si prohloubit své znalosti francouzského jazyka a reálií a naučit se správně ve francouzštině komunikovat.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.350,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.688,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci letního semestru.

Obsah kurzu

Kurz navazuje na učivo probrané v předcházejících ročnících. Prohlubují se tedy základy francouzského jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování již probraných gramatických struktur, ale i nácvik gramatických jevů nových. Ve výuce jsou průběžně procvičovány všechny čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech). Frekventanti se rovněž seznamují s reáliemi francouzsky mluvících zemí, jejich literaturou a významnými osobnostmi. Frekventanti si osvojují a zdokonalují základní řečové návyky ve francouzštině, aby mohli vhodně reagovat na každodenní situace v rámci společenské konverzace, klást otázky a odpovídat na ně, orientovat se v cizojazyčném textu, vyplnit různé formuláře a připravit si samostatné prezentace na aktuální osvojené téma Budou probírána a rozšiřována konverzační témata, jako je např. rodinný život, volný čas, počasí, svátky, kultura, literatura, sport, telefonování, média, jídlo, tradiční francouzská kuchyně.

Zimní semestr: Lekce 9

Letní semestr: Lekce 10 - 11

Nad rámec výuky bude organizována nejméně jedna společná akce.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se ve francouzském textu na své úrovni a přiměřeně ve francouzštině komunikovat.

Literatura

BEKOVÁ, J., BÉRARD, M., KOZLOVÁ, A., ŽATKA, R. Allez hop! Francouzština pro každého 1. díl. Brno: Edika, 2014.