0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 15


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova SU
Specializované učebny

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od17.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do13.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Kurz navazuje na učivo probrané v druhém ročníku. Cílem kurzu je přiblížit posluchačům základy anglického jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování a prohlubování již probraných gramatických jevů a řečových návyků. Ve výuce se vzájemně prolíná procvičování všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A1. Jelikož důraz je kladen zejména na komunikativní dovednosti, studenti si na úrovni A1 upevní některé základní řečové návyky tak, aby mohli vést běžný rozhovor v rámci společenské konverzace, pokládat jednoduché otázky a odpovídat na ně. Seznámí se také s dovednostmi ve čtení nenáročných textů a s vyplňováním jednoduchých formulářů.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 8.55–10.30

Zahájení zimního semestru: 17. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 7. 1. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.350,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.688,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna v budově Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Komunikační dovednosti, poslech, rozhovor, komunikace v běžných každodenních situacích, výslovnost, gramatické jevy, řečové návyky.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro posluchače, kteří v letním semestru AR 2017/18 úspěšně splnili podmínky kurzu AJ02.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.350,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.688,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci celého kurzu.

Obsah kurzu

Zimní semestr (kapitoly 37–46):

Jobs and related verbs, Talking about jobs, Present simple: questions, yes/no and Wh-questions, Listening and writing about ambitions, Getting to know someone, Showing interest, English in the world: taboo questions, Adjectives, Colours, Pronunciation: consonant clusters have/has got: statements, Positive/negative statements, Giving news in emails and letters, Emails and informal letters, Story: We´ve got a new neighbour, Everyday English: Finding a seat, Parts of the body, Articles, have/has got: questions and short forms.

Letní semestr (kapitoly 47–56):
Listening and speaking: Describing illnesses, English in the world: medical advice, Asking for things, Pronunciation: /h/, Verbs connected to activities, Activities – go + -ing, Can/Can´t, Pronunciation: reduced vowels in "can”, Listening and speaking: A job interview, English in the world: Sports, Story: "Can I take you to dinner?”, Invitations 2, Parts of a house, there is/there are: statements and questions, Reading and writing: Describing a house, Pronunciation: dental fricatives, Asking where places are: "Where can I find…?”, Ordinal numbers, English in the world: "Which floor?” UK versus USA English.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen porozumět a užívat jednoduché společenské obraty a reagovat v některých každodenních situacích zaměřených zejména na oblast volnočasových aktivit, cestování a poznávání nových míst a zemí s důrazem na komunikační a poslechové dovednosti.

Literatura

HUTCHINSON, T. English for Life, Student´s Book + Work Book - Beginner. Oxford University: OUP.