0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Kurz byl vyprodán
Seznam uplatnitelných výhod:
Starobní sleva 30% 30%

Aktuální obsazenost 25


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF, Univerzitní nám. 1934
A211

Další informace

Nákup kurzu od15.01.2024
Nákup kurzu do27.02.2024
Výuka od27.02.2024
Výuka do14.05.2024
Splatnost do27.02.2024

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Předmět směřuje k osvojení základních znalostí a základních dovedností potřebných k řešení základních situací ve sféře obecného anglického jazyka na úrovni A1. Předmět formuje cizojazyčné návyky posluchačů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět základním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A1. Na základní úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v základních, běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na představování, komunikaci ve třídě, rodinu, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! KURZ NENÍ URČEN PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY!

Jedná se o pokračování dvouletého programu, jehož část již proběhla v rozsahu jednoho semestru.

Časový harmonogram

 • Zimní semestr 2023/2024 26.9.2023 – 12.12.2023
 • Letní semestr 2023/2024 27.2.2024 – 14.5.2024
 • Zimní semestr 2024/2025 24.9.2024 – 10.12.2024
 • Letní semestr 2024/2025 25.2.2025 – 13.5.2025

ÚTERÝ 16.25 – 17. 55 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A211

Klíčová slova

představování, komunikace ve třídě, rodina, běžné každodenní činnosti, denní program, psaní emailů, telefonování, orientace ve městě, cestování

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce získat či zopakovat si základní znalosti z anglického jazyka na úrovni začátečník.

Úhrada poplatku


Výše poplatku: Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestrOstatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630359

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

 

Důležité upozornění!Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná- částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová- částkou 300 Kčpro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné- částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:  KARVINÁ ORLOVÁ PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 PŘEHLED:

obec důchodci nedůchodci poznámka
Karviná 400 1 000  
Orlová 400 1 000 od 55 let 700
Petrovice u Karviné 400 700  
ostatní obce 700 1 000  příspěvek obcí Dětmarovice, Rychvald a Albrechtice se vyřizuje přímo na obecním úřadě

Podmínky přijetí do programu


 

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test


Obsah kurzu

Zimní semestr 2023/2024

 1. Introduction
 2. Pleased to meet you
 3. be: I, you, he, she, it, we, they; numbers 1-10, spelling names;
 4. Introductions and greetings
 5. Getting to know you
 6. Be: questions and negatives; numbers 11-100
 7. talking about schedules;
 8. exchanging personal information
 9. In the city
 10. there is, there are;
 11. my workstation; emails 1;

12. Revision;

Letní semestr 2023/2024

 1. Offering and accepting food and drinks
 2. Ready to go
 3. have got, has got; days, telephoning 1;
 4. Months, and dates;
 5. Telephoning 1; making an arrangement
 6. Trains & boats & planes
 7. he/she/it + verb; Do…? and Does…?; always, sometimes, never
 8. Getting around;
 9. Telephoning 2;
 10. Talking about things you like;
 11. making suggestions
 12. Revision;

Zimní semestr 2024/2025

 1. Introduction
 2. I, me, my
 3. Food and drink
 4. Travelling and money
 5. Eating out
 6. High flyer
 7. Questions: Wh- and how+
 8. Airports
 9. Emails
 10. Making requests
 11. Living in the past
 12. Revision

 

Letní semestr 2024/2025

1. Past Simple

2. Past: Be, regular verbs

3. Hotels

4. Giving and checking information

5. Checking in and out of a hotel

6. Irregular verbs

7. Locations

8. Looking after a visitor

9. Directions

10. going to

11. Saying thank you and goodbye

12. Revision


Literatura

Stephens, B. and A. Buckingham, 2013. International Express Beginner, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, UK. ISBN 978-0-19-457669-7