0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Seznam uplatnitelných výhod:
Starobní sleva 30% 30%

Aktuální obsazenost 18


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF, Univerzitní nám. 1934
A 211

Další informace

Nákup kurzu od12.01.2024
Nákup kurzu do29.02.2024
Výuka od29.02.2024
Výuka do16.05.2024
Splatnost do29.02.2024

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Předmět směřuje k osvojení základních znalostí a základních dovedností potřebných k řešení základních situací ve sféře obecného anglického jazyka na úrovni A2-B1. Předmět formuje cizojazyčné návyky posluchačů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět základním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A2-B1. Na základní úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v základních, běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na představování sebe, své práce, a dalších aktivit, společenskou komunikaci, cestování do práce, popis věcí kolem nás, zdroje, život ve městě, hudbu a jiné koníčky, společenské výzvy v oblasti našeho života do budoucna, a další aktuální témata.

Časový harmonogram

Zimní semestr 2022/2023                     29.9.2022 – 15.12.2022

Letní semestr 2022/2023                      23.2.2023 –  11.5.2023

Zimní semestr 2023/2024                     28.9.2023 – 15.12.2023

Letní semestr 2023/2024                     27.2.2024 – 16.5.2024

 

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

 

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A211

Klíčová slova

představování, společenská komunikace, cestování, do práce, popis věcí kolem sebe, koníčky, telefonování, psaní emailů, schůzky

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce nadále prohlubovat své znalosti z anglického jazyka na úrovni mírně pokročilého uživatele.

Podmínky přijetí do programu

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630354

• v hotovosti pokladně SU OPF Termín: do zahájení kurzu

 

Důležité upozornění!Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná- částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová- částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné- částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde: KARVINÁ ORLOVÁ PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 PŘEHLED:

obec důchodci nedůchodci poznámka
Karviná 400 1 000  
Orlová 400 1 000 od 55 let 700
Petrovice u Karviné 400 700  
ostatní obce 700 1 000 příspěvek obcí Dětmarovice, Rychvald a Albrechtice se vyřizuje přímo na obecním úřadě

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu

Zimní semestr 2022/2023

 

 

 1. Getting started
 2. Grammar: Present simple and question words
 3.  Vocabulary: Talking about companies
 4. Work skills: Talking about your job
 5.   Functions: Firsat meetings and greetings
 6.   Celebrations
 7. Grammar: Present continuous, Present simple
 8. Vocabulary: Jobs
 9. Work skills: Emails 1, Parts of an email
 10. Functions: Talking about schedules and arrangements, going to
 11. Travelling to work
 12. Grammar: Past simple, Revison

Letní semestr 2022/2023

 

1.      Travelling to work

2.      Vocabulary: Talking about travel

3.      Work skills: Tekephoning 1, Starting and ending a phone call

4.      Functions: Asking for and giving advice

5.      Objects and designs

6.      Grammar: Passives, Present simple, Past simple

7.      Vocabulary: Describing people and objects

8.      Work skills: Meetings 1, Stages of a meeting

9.      Functions: Asking for and giving opinions, agreeing and disagreeing

10.  Resources

11.  Grammar: Countable and uncountable nouns

12.  Vocabulary: Word groups, quantity, Revision

 

 

Zimní semestr 2023/2024

 

1.      Resources

2.      Work skills: Presentations 1, Basic staging and signposting

3.      Functions: Eating out, requests

4.      Street life

5.      Grammar: Comparisons

6.      Vocabulary: Talking about cities

7.      Work skills: Telephoning 2, Answering the phone

8.      Functions: At a hotel

9.      The sound of music

10.  Grammar: Present perfect, Past simple

11.  Vocabulary: Talking about changes and trends

12.  Work skills: Presentations 2, Using Power Point, Presentation tips, Revision

 

 

Letní semestr 2023/2024

 

1.      The sound of music

2.      Functions: Job interviews

3.      Doing the right thing

4.      Grammar: Modals and related verbs

5.      Vocabulary: Career paths

6.      Work skills: Meetings 2, Turn-taking and turn- giving

7.       Functions: Invitations and offers

8.       Start-ups, Grammar: Past continuous, Past simple

9.       Vocabulary: Staying in and going out

10.   Works skills: Emails 2, Problems and solutions, Functions: Making suggestions

11.   What next, Grammar: will, zero and 1st Conditional

12. Vocabulary: Gerunds and infinitives, future phrases, Work skills: Tekephoning 3, Checking details, Functions: Asking for information with indirect questions, farewells, Revison

 Co se naučím

Zvládnout nejběžnější komunikační situace jako jsou představování sebe, své práce, a dalších aktivit, společenskou komunikaci, cestování do práce, popis věcí kolem nás, zdroje, život ve městě, hudbu a jiné koníčky, společenské výzvy v oblasti našeho života do budoucna, a další aktuální témata a také vybrané základní lexikální a gramatické aspekty anglického jazyka.

Literatura

Stephens, B. and a. Buckingham, 2013, International Express Pre-Intermediate, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, UK, ISBN 978-0-19-441826-3