0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 36


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
45

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF, Univerzitní nám. 1934
A111

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2023
Nákup kurzu do05.10.2023
Výuka od05.10.2023
Výuka do14.12.2023
Splatnost do05.10.2023

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Zlepšit studentům základní orientaci v organizační a institucionální infrastruktuře EU a ukázat na nejdůležitejší funkcionální souvstažnosti a vazby tohoto integračního sdružení. Důraz je položen na vykreslení vnitřní struktury, ale dotýká se také určujících vnějších vazeb. Pozornost je věnována jak celoevropským problémům, které nejsou řešitelné na úrovni jedné země, tak i specifickým problémům jednotivých zemí, které ovlivňují situaci v celé EU.

Časový harmonogram

5. 10. 2023 – 14. 12. 2023 (výuka za státní svátek 28. 9. 2023 bude nahrazena)

ČTVRTEK 14. 45 – 16. 15 HOD12 týdnů

(12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111

Klíčová slova

EU, hospodářská politika, sociální politika, ekologická politika, kulturní politika, zemědělská politika, samostatné, sdílené a společné politiky, rozpočet EU, demografie, fondy soudržnosti

Pro koho je kurz určen

Kurz je součástí čtyřsemestrální výuky pro studenty zajímající se hlouběji o problematiku našeho sociálně ekonomického a kulturně politického vývoje. Je určen pro zájemce v oblasti fungování současné EU, a to jak z hlediska vlastního vnitřního fungování, tak i vzhledem k vnějším vztahům.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku


Výše poplatku: Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630365

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění!Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná- částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová- částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné- částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde: KARVINÁ ORLOVÁ PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Závěrečný test

Obsah kurzu

1.Institucionální deskripce EU po Lisabonské smlouvě.

2.Ekonomické problémy EU a jejich států.

3.Politické problémy EU a jejich států.

4.Současné problémy EU a jejich států.

5.Demografické problémy Eu a jejich států.

6.Rozpočet EU.

7.Fondy soudržnosti EU.

8.Organizace a agentury EU a jejich náplň.

9.Hospodářská politika EU.

10. Ostatní politiky EU.

11. Evropská Unie a svět.

12. QUO VADIS EU?

Co se naučím

Smyslem kurzu je vytvořit jakéhosi průvodce po EU jako institucionálním celku a jeho dalších organizací. Nejde však jen o formální popis, ale dát studentovi představu o jejich náplni, a tím mu umožnit samostatnou orientaci v záplavě informací o EU a její činnosti. Nejde tedy o pouhé předávání informací, ale o vytvoření základů, na nichž je student schopen vytvořit samostatné odpovědi.

Literatura

CIHELKOVA, E., , 2003. Vnější vztahy Evropské unie. Praha: H. C. Beck. ISBN 80-7179-804-5.

CIHLEKOVA, E. a kol., 2012. Evropská eknomická integrace: procesy, politiky, governance. Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-1835-0.

KÖNIG, P., LACINA, L. a kol., 2004. Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C. H. Beck. ISBN ISBN 80-7179-846-0.

NAVRÁTIL, B., KAŇA, R., ZLÝ, B., , 2012. Evropská unie a integrační procesy. Terminologický slovník. (aktualizovaný po Lisabonské smlouvě). Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2904-3.