0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Kurz byl vyprodán
Seznam uplatnitelných výhod:
Navýšení 50+ 25%

Aktuální obsazenost 16


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


budova Olbrichova 25
učebna O 208

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2023
Nákup kurzu do31.10.2023
Výuka od05.10.2023
Výuka do16.05.2024
Splatnost do05.10.2023

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je zdokonalit svou práci na počítači. Tzn. zdokonalit se v ovládání operačního systému Windows 10, zdokonalit práci na internetu a dalších aplikacích. Naučit se instalovat a odinstalovat aplikace, provádět aktualizace operačního systému a nainstalovaných aplikací. Seznámit se s možnostmi zálohování dat, publikováním na internetu a sociálních sítích.

Časový harmonogram

ČTVRTEK 15.45 – 17.20 hod.

Zahájení zimního semestru: 05. 10. 2023

Zahájení letního semestru: 01. 02. 2024

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna O 208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

Nastavení operačního systému Windows, ovládací panely, instalace aplikací, přehrávání multimédií, nastavení internetového prohlížeče, Libre Office, správa fotografií, úprava fotografií, publikování fotografií na internetu, bezpečnost, sociální sítě, internetové bankovnictví.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce používat počítač pro práci, zábavu a jako nástroj pro správu a úpravu fotografií.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimálně 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci letního semestru.

Obsah kurzu

1) Opakování znalostí z předchozích ročníků
2) Pokročilá práce s operačním systémem Windows (Ovládací panely, nastavení Windows 10, start, instalace a odinstalace aplikací)
3) Internet (Nastavení a možnosti internetových prohlížečů, základy nakupování na internetu, platba kartou, bankovnictví, sociální sítě)
4) Kancelářský balík Libre Office (Prohlubování znalostí programu Writer a Calc, základy tvorby prezentací v programu Impress)
5) Práce s fotografiemi (Prohlubování postupů úpravy fotografií, základy publikování fotografií na internetu)

6) Bezpečnost (Aktualizace operačního systému a aplikací, antivirový systém, správa hesel, zálohování)

Program bude ovlivňován konkrétními požadavky a potřebami studentů.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen provádět na svém počítači základní údržbu, bude jej také schopen používat k zábavě, práci a komunikaci přes internet.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.

Sylabus

Sylabus