0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Kurz byl vyprodán
Seznam uplatnitelných výhod:
Navýšení 50+ 25%

Aktuální obsazenost 16


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
16

Místo konáníOpava


budova Bezručovo nám. 14
učebna C 207

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2023
Nákup kurzu do31.10.2023
Výuka od20.09.2023
Výuka do15.05.2024
Splatnost do27.09.2023

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je pokračování v kurzu němčiny, motivujících cvičeních německé výslovnosti, gramatiky a konverzace takovým způsobem, aby se účastníci dokázali orientovat v jednodušších psaných i mluvených textech a aby prohloubili své znalosti reálií německy mluvících zemí. Účastníci kurzu budou pokračovat v rozvíjení příslušných studijních návyků. Výuka bude průběžně doplňována materiály z internetových zdrojů, probíraná konverzační témata budou zahrnovat běžné situace všedního dne a budou vycházet z konkrétních potřeb účastníků kurzu.

Časový harmonogram

STŘEDA 13.05 – 14.40 hod.

Zahájení zimního semestru: 20. 09. 2023

Zahájení letního semestru: 17. 01. 2024

Délka trvání programu 30 týdnů, 1× týdně 2 hodiny

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna C 306 (změna vyhrazena), budova Bezručovo nám. 14, Opava

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Sprechen, hören, lesen, schreiben, singen.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku a chce si rozšířit a upevnit své dosavadní znalosti německého jazyka a reálií německy mluvících zemí a chce v německém jazyce pravidelně komunikovat.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimálně 60% účast.

Vypracování referátu na dané téma na konci letního semestru.

Obsah kurzu

Orientierung in der Stadt, Wegbeschreibung, Mein Tag, Meine Woche, Gesundheit und Krankenheiten, In der Stadt, auf dem Lande, Wetter, Jahresezeiten

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen komunikovat v německém jazyce a reagovat v běžných situacích všedního dne.

Literatura

Deutsch mit Max (Teil 2, Fraus 2007), Grammatik – ganz klar! ( Hueber Verlag, 20016), Leichte Tests ( Hueber Verlag, 20016)


Sylabus