0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 19


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
45

Místo konáníKarviná


Budova SUOPF, Univerzitní nám. 1934
A111

Další informace

Nákup kurzu od23.01.2023
Nákup kurzu do22.02.2023
Výuka od22.02.2023
Výuka do10.05.2023
Splatnost do22.02.2023

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti financí. 

Časový harmonogram

22. 2. 2023 – 10. 5. 2023

STŘEDA 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111

Klíčová slova

Finance, bankovky, platby, úspory, pojištění, úvěr, investice, Euro.

Pro koho je kurz určen

Pro všechny zájemce, které problematika financí oslovila.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630366

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění!Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná- částkou 300 Kčpro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová- částkou 300 Kčpro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné- částkou 300 Kčpro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde: KARVINÁ ORLOVÁ PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Závěrečný test

Obsah kurzu

1. Historie peněz

2. Bankovky a jejich ochranné prvky

3. Platební nástroje

4. Úvěry a půjčky

5. Depozitní, spořící produkty

6. Jak funguje pojistný trh?

7. Nekalé praktiky ve financích

8. Finanční svoboda hra

9. Inflace - tíživý problém současnosti 1

10. Jak být informovaný akcionář či věřitel

11. Alternativní (netradiční) investice

12. Euro a jeho využití, závěrečný test

Co se naučím

Jak vznikla česká měna a jak se vyrábí mince a bankovky, jak poznám falešnou bankovku, jaké jsou možnosti provádění platebního styku, na co si dávat pozor v nabídce úvěrů, jak zhodnotit své úspory. Jak funguje pojistný trh, jaké jsou nekalé praktiky ve financích, jak řešit reálné finanční otázky a problémy, proč je vysoká inflace, možnosti investování do akcií, jaké jsou další možnosti alternativních investic, Euro a jeho budoucnost, financování neziskových organizací.

Sylabus kurzu

Název programu

Vybrané kapitoly z financí a účetnictví

NÁZEV OBORU/KURZU

Finance převážně vážně, aneb jak se neztratit ve světě financí

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu   

      ·         věk nad 50 let

      ·         předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

   ·         Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·         převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630366

·         v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

22. 2. 2023 – 10. 5. 2023

STŘEDA 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň      programu    

Cíl: poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti financí. pppřkonávání konfliktních situacíílem výuky prvnítší.

Obsah:

      1.      Historie peněz (dr. Skaunic)

     2.      Bankovky a jejich ochranné prvky (dr. Skaunic)

     3.      Platební nástroje (dr. Hlawiczka)

     4.      Úvěry a půjčky (doc. Palečková)

     5.      Depozitní, spořící produkty (dr. Hlawicka)

     6.      Jak funguje pojistný trh? (dr. Přečková)

     7.      Nekalé praktiky ve financích (dr. Heryán)

     8.      Finanční svoboda hra (doc. Palečková, dr. Skorzupová)

     9.      Inflace - tíživý problém současnosti (dr. Skorzupová)

     10.  Jak být informovaný akcionář či věřitel (doc. Růčková)

     11.  Alternativní (netradiční) investice (dr. Šimáková)

     12.  Euro a jeho využití, závěrečný test (prof. Stavárek)

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 20

Maximální počet: 45

údaje o personálním zabezpečení Programu

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.

Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.

Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D.

Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D.

Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.

Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D.

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60  % účast na přednáškách

Závěrečný test

zpracovatel sylabu

Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D.

Schválil

(datum a podpis)

2. 12. 2022 prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

ŠIMÁKOVÁ, J. Finanční poradenství. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018.

SYROVÝ, P. Investování pro začátečníky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0092-7.

RADOVÁ, J., P. DVOŘÁK a J. MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4831-3.

SYROVÝ, P. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2399-4. Webový portál České národní banky ? Peníze na útěku.

RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8.

STAVÁREK, D. Finance. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-847-6.

KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 7. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-5064-4.