0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 6


Minimální počet studentů
5
Maximální počet studentů
10

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
1934

Další informace

Nákup kurzu od08.07.2022
Nákup kurzu do30.09.2022
Výuka od01.10.2022
Výuka do30.06.2024
Splatnost do30.09.2022

Cíle kurzu

Cílem kurzu je rozvinout potřebné profesní kompetence současných a budoucích vedoucích pracovníků státní a veřejné správy nebo komerčních subjektů v oblasti managementu a marketingu, ekonomiky, financí, řízení lidských zdrojů a řízení informací.

Časový harmonogram

Datum zahájení: říjen 2022 (přesné datum zahájení výuky bude upřesněno po přihlášení minimálního počtu zájemců)

Datum ukončení: červen 2024

Průběh výuky: 3 soustředění v každém semestru v trvání 9 vyučovacích hodin

Den výuky: pátek

Čas konání: 9:00 – 11:15 hod, 12:15 – 14:30 hod, 15:00 – 17:15 hod.

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 318

Klíčová slova

Ekonomická analýza, daně, veřejné finance, projektový management, manažerská ekonomika, strategický management, strategický marketing, řízení lidských zdrojů, finanční řízení, informační management

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro členy středního a vyššího managementu, vedoucí pracovníky a všechny, kteří mají zájem sledovat a umět efektivně využít trendy moderního managementu.

Podmínky přijetí do kurzu

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu celoživotního vzdělávání (CŽV) www.czv.slu.cz nebo písemně do 10. září příslušného akademického roku.

•  Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském typu studia (Bc.) nebo v rámci profesního vzdělávání v programu BBA nebo probíhající studium na vysoké škole (udělení titulu MBA je podmíněno ukončeným vysokoškolským vzděláním).

• Zaplacení úplaty za vzdělávání do 30. září příslušného akademického roku.

Úhrada poplatku

Výše úplaty za vzdělávání: 150 000 Kč včetně DPH za 2 roky (4 semestry)

Způsob úhrady: převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, konstatntní symbol 0308, variabilní symbol 6316

Termín: do 30. září příslušného akademického roku

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

• Splnění podmínek všech předmětů kurzu MBA.

• Závěrečná práce v rozsahu 30-50 stran s ústní obhajobou před tříčlennou komisí.

Obsah kurzu

                                                             seznam předmětů kurzu MBA
 
 

Název předmětu

1. rok studia

2. rok studia

 

semestr

semestr

Ekonomická analýza

zimní

 

 

 

Daně a veřejné finance

zimní

 

 

 

Projektový management

zimní

 

 

 

Manažerská ekonomika

 

letní

 

 

Strategický management

 

letní

 

 

Strategický marketing

 

letní

 

 

Řízení lidských zdrojů

 

 

zimní

 

Finanční řízení

 

 

zimní

 

Informační management

 

 

zimní

 

Seminář k závěrečné práci

 

 

 

letní

Závěrečná práce

 

 

 

letní

Obhajoba závěrečné práce

 

 

 

letní

Co se naučím

Účastník se seznámí s důležitými principy, moderními metodami, postupy a zásadami různých oblastí managementu v organizaci.

Sylabus kurzu

název kurzu

MBA (Master of Business Administration)

charakteristika

Cílem kurzu je rozvinout potřebné profesní kompetence současných a budoucích vedoucích pracovníků státní a veřejné správy nebo komerčních subjektů v oblasti managementu a marketingu, ekonomiky, financí, řízení lidských zdrojů a řízení informací. Kurz je určen zejména pro členy středního a vyššího managementu, vedoucí pracovníky a všechny, kteří mají zájem sledovat a umět efektivně využít trendy moderního managementu.

zaměření/specializace

Kurz je zaměřen na důležité principy, moderní metody, postupy a zásady managementu a jeho souvisejících oblastí v organizaci.

profil absolventa

Absolvent kurzu MBA je připraven na praktické uplatňování metod, principů, postupů a mechanismů kvalifikovaného managementu na všech úrovních řízení. Je způsobilý efektivně rozhodovat jak samostatně, tak v rámci týmu, je schopný podporovat členy týmu a rozvíjet jejich schopnosti s cílem podporovat a naplňovat operativní, taktické a strategické cíle organizace. Dokáže kriticky myslet a ekonomicky vyhodnotit dopady manažerských rozhodnutí a dokáže efektivně využít své znalosti, schopnosti, dovednosti a sebevědomí pro zvýšení výkonnosti organizace zejména v oblasti managementu a marketingu, ekonomiky, financí, řízení lidských zdrojů a řízení informací.

délka kurzu (v měsících)

2 akademické roky (4 semestry)

celková hodinová dotace

84 vyučovacích hodin přímé výuky + e-learning + samostudium

časový harmonogram

 • Datum zahájení: říjen 2022 (přesné datum zahájení výuky bude upřesněno po přihlášení minimálního počtu zájemců)
 • Datum ukončení: červen 2024
 • Průběh výuky: 3 soustředění v každém semestru v trvání 9 vyučovacích hodin
 • Den výuky: pátek
 • Čas konání: 9:00 – 11:15 hod, 12:15 – 14:30 hod, 15:00 – 17:15 hod.

údaje o prostorovém zabezpečení

Budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna bude upřesněna.

údaje o informačním zabezpečení

Kurz (všechny předměty) bude mít plnou e-learningovou podporu včetně studijních textů, prezentací, autoevaluačních testů, odkazů na doplňkové studijní zdroje či možnosti komunikace a konzultace s vyučujícím. Účastníci budou mít možnost využívat dostupné informační zdroje, knihovnu a další podpůrné služby určené standardním studentům fakulty.

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 5

Maximální počet: 10

vyučované předměty (název, hodinový rozsah a personální zabezpečení)

viz Příloha č. 1 - Seznam předmětů kurzu MBA a sylaby jednotlivých předmětů

podmínky přijetí

 • Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu celoživotního vzdělávání (CŽV) WWW.CZV.SLU.CZ nebo písemně do 10. září příslušného akademického roku
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském typu studia (Bc.) nebo v rámci profesního vzdělávání v programu BBA nebo probíhající studium na vysoké škole (udělení titulu MBA je podmíněno ukončeným vysokoškolským vzděláním).
 • Zaplacení úplaty za vzdělávání do 30. září příslušného akademického roku.

plán vzdělávání

viz sylaby jednotlivých předmětů


podmínky úspěšného absolvování kurzu

 • Splnění podmínek všech předmětů kurzu MBA dle přílohy č. 1.
 • Závěrečná práce v rozsahu 30-50 stran s ústní obhajobou před tříčlennou komisí.

mezinárodní uznávaný titul

Úspěšným absolventům bude vydán diplom celoživotního vzdělávání obsahující udělení titulu MBA (Master of Business Administration).

popis zapojení zahraničního partnera

Kurz není prozatím předkládám ve spolupráci se zahraničním partnerem. Do budoucna se předpokládá uzavření dohody o spolupráci ve vzdělávání v MBA s University of Nebraska at Kearney, která je partnerskou institucí Slezské univerzity v Opavě. 

výše úplaty a způsob její úhrady

 • Výše úplaty za vzdělávání: 150 000 Kč včetně DPH za 2 roky (4 semestry)
 • Způsob úhrady: převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, konstatntní symbol 0308, variabilní symbol 6316
 • Termín: do 30. září příslušného akademického roku

koordinátor kurzu

Mgr. Dagmar Sohrová, sohrova@opf.slu.cz, tel: 596 398 438

garant kurzu

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., suchanek@opf.slu.cz, tel: 596 398 322

Rozhodnutí o uskutečňování kurzu

projednáno dne

Porada vedení/Vědecká rada univerzity

Schváleno dne

 23. 8. 2018

podpis

doc. Ing. Pavel. Tuleja, Ph.D.

rektor


Literatura

Studijní materiály k jednotlivým předmětům budou posluchačům k dispozici prostřednictvím e-learningového systému využívaného na SU OPF.