0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Popis kurzu

Kurz je určen každému, kdo chce proniknout do práce médií, konkrétně novinářů ve zpravodajských či publicistických redakcích. Nabídne tedy nejen obecnější informace o roli médií, funkcích žurnalistiky ve společnosti či charakteristiku českého mediálního systému, ale nahlédnout díky němu můžete i pod pokličku tvorby konkrétních žurnalistických výstupů.

  • Média, mediální systém v ČR
  • Příprava novináře
  • Psaná zpráva
  • Televizní zpravodajský příspěvek
  • Střih televizního zpravodajského příspěvku, obraz a média
  • Podcasty
  • Interview

MOOC

(Massive open online course) český překlad „hromadný otevřený online kurz") je označení vzdělávacích kurzů s neomezeným počtem účastníků. Kurzy jsou organizovány pomocí webových technologií. Jedná se o neformální druh distančního vzdělávání, lektoři připraví tematický obsah, ke každému tématu mimo základní studijní materiál (typicky video přednáška) připraví také seznam odkazů a literatury, případně autotest pro sebekontrolu a motivaci. Zájemce studuje bez poplatků a svým vlastním tempem.