0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Popis kurzu

Kurz MOOC typu s názvem Svět fotografie je úvodem k vybraným partiím teorie fotografického obrazu jako vizuálního média. Jeho koncepce směřuje k teoretickému zobecnění postupů, které fotograf při své práci užívá vesměs neuvědoměle nebo intuitivně.

Cílem kurzu je, mimo jiné, také uvést zájemce o toto téma do světa fotografie tak, aby dovedl přistoupit k tvorbě se schopností cílevědomé a slovně definovatelné konstrukce, a totéž aby dokázal uplatnit i při analýze hotového díla, ať již svého nebo cizího. To pochopitelně předpokládá, že je schopen analyzované dílo žánrově zařadit a že si dovede poradit i v oblastech, ve kterých se žánry prolínají.

Pro přihlášení a další informace

KLIKNĚTE ZDE

MOOC

(Massive open online course) český překlad „hromadný otevřený online kurz") je označení vzdělávacích kurzů s neomezeným počtem účastníků. Kurzy jsou organizovány pomocí webových technologií. Jedná se o neformální druh distančního vzdělávání, lektoři připraví tematický obsah, ke každému tématu mimo základní studijní materiál (typicky video přednáška) připraví také seznam odkazů a literatury, případně autotest pro sebekontrolu a motivaci. Zájemce studuje bez poplatků a svým vlastním tempem.