0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (kombinovaná forma studia) - akreditace MŠMT č.j.: MSMT-8485/2023-1-420

Pro koho je kurz určen

  • pedagogické pracovníky praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a vychovatele;
  • pro uchazeče o navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika, kteří jsou absolventy příbuzného bakalářského studijního programu, který není ukončen SZZ z předmětu ověřujícího znalosti ze speciální pedagogiky.

Přihlašování

Přihlášení je možné ZDE

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Truparová,
referentka studijního oddělení FVP
tel. 553 684 4121

klara.truparova@fvp.slu.cz

Místo konání

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo nám. 885/14, 746 01 Opava