0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
7
Maximální počet studentů
16

Místo konáníOpava


Bezručovo náměstí 14
C309

Další informace

Nákup kurzu od01.09.2020
Nákup kurzu do01.09.2020
Výuka od01.09.2020
Výuka do01.09.2020
Splatnost do01.09.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je získat poznatky a rozvinout dovednosti sociálního pracovníka potřebné pro zvládání stresu a prevenci vůči syndromu vyhoření.

Časový harmonogram

září 2020 - termín bude upřesněn

Délka trvání programu: 8 hodin (jednodenní)

 

Výše poplatku

Výše poplatku 800,- Kč

Účet ČSOB - 117032153/0300

specifický symbol – rodné číslo

variabilní symbol – 6318


Místo konání

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo nám. 14, učebna C309.

Klíčová slova

Syndrom vyhoření, prevence, psychická zátěž, stres, coping, copingové strategie, psychická odolnost, time management, relaxace, sociální pracovník.

Pro koho je kurz určen

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství.

Podmínky přijetí

Pracovní zařazení účastníka kurzu: sociální pracovník – sociální prevence, sociální péče, sociální poradenství.

Podmínky absolvování

100% docházka

Vypracování zadaného úkolu

Opravné prostředky: vypracování zadaného úkolu.

Obsah kurzu

Cíl:.

Získat poznatky a rozvinout dovednosti sociálního pracovníka potřebné pro zvládání stresu a prevenci vůči syndromu vyhoření.

Obsahová náplň:

1. Úvod

2. Syndrom vyhoření a jeho příčiny

3. Stres a stresory (profesní stresory)

4. Coping a copingové strategie

5. Prevence stresu a syndromu vyhoření

6. Denní režim a životospráva, time management

7. Nežádoucí postoje a myšlenkové vzorce

8. Relaxace

9. Závěr – rekapitulace, reflexe

Co se naučíme

• Získat další poznatky a orientaci v otázkách stresu a syndromu vyhoření a jeho prevence.

• Vysvětlit pojmy stres, stresor, syndrom vyhoření, coping, copingové trategie.

• Určit hlavní rizikové i protektivní faktory ve vztahu k vlastní profesi a osobnosti.

• Identifikovat hlavní stresory ve vlastním profesním i osobním životě, diagnostikovat příznaky stresu a syndromu vyhoření.

• Rozlišit vlastní tendence k preferenci konkrétních copingových strategií a dokázat vybrat adekvátní copingové strategie.

• Účinně čelit negativním důsledkům psychické zátěže.

• Prezentovat a v praxi aplikovat základní principy prevence stresu a syndromu vyhoření, time managementu a zásady zvyšování psychické odolnosti při práci sociálního pracovníka.

• Získat přehled o základních relaxačních technikách.

Literatura

MAROON, Istifan. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků: teorie, praxe, kazuistiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 151 s. ISBN 978-80-262-0180-9.

URBANOVSKÁ, E. Psychologie zdraví I. Olomouc : VUP, 2012. 60 s. ISBN 978-80-244-3366-0

URBANOVSKÁ, E. Psychologie zdraví. Studijní opora. Opava: SLU, 2018. 105 s.

URBANOVSKÁ, E. Jak proti syndromu vyhoření? aneb Pomoc pro pomáhající. In VAŠŤATKOVÁ, J., HOFERKOVÁ, S. (eds.)

Příručka sociálního pracovníka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 107-116. ISBN 978-80-244-1991-6.

Sylabus