0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 31


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
40

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF, Univerzitní náměstí
A111

Další informace

Nákup kurzu od13.01.2020
Nákup kurzu do25.02.2020
Výuka od25.02.2020
Výuka do13.05.2020
Splatnost do25.02.2020

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Cílem je seznámit posluchače s pojmy v oblasti komunikace a psychologie, zaměřenými například na osobnost člověka, její charakteristiku, lidské vlastnosti, překonávání konfliktních situací, role image v komunikaci, budování vlastní image, rétoriku, řečnické vzory, manipulaci, asertivitu, prosazování se apod.

Časový harmonogram

25. 2. 2020 – 12. 5. 2020

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111

Klíčová slova

Komunikce, rétorika, konflikt, image, manipulace, asertivita, projev.

Pro koho je kurz určen

Pro všechny zájemce, které problematika sebepoznávání a poznávání druhých oslovila.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630360

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:             KARVINÁ         ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Závěrečný test

Obsah kurzu

 1. Kroky k sebepoznávání
 2. Kroky k poznávání druhých
 3. Spory mezi lidmi a jejich překonávání
 4. Role image v poznávání vlastního já
 5. Budování vlastní image
 6. Komunikace a rétorika
 7. Řečnické vzory, slavní řečníci
 8. Lidský hlas
 9. Manipulace v dnešním světě
 10. Asertivní techniky
 11. Projev
 12. Závěrečný test

Sylabus kurzu

Název programu

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIOLOGIE A PSYCHOLOGIE

NÁZEV OBORU/KURZU

KomunikAce jako odraz naší osobnosti

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·         věk nad 50 let

·         předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·         Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

·         zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·         převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630360

·         v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

25. 2. 2020 – 12. 5. 2020

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cíl: seznámit posluchače s pojmy v oblasti komunikace a psychologie, zaměřenými například na osobnost člověka, její charakteristiku, lidské vlastnosti, překonávání konfliktních situací, role image v komunikaci, budování vlastní image, rétoriku, řečnické vzory, manipulaci, asertivitu, prosazování se apod. cpppřkonávání konfliktních situacíílem výuky první

největší.

Obsah:

Kroky k sebepoznávání

Kroky k poznávání druhých

Spory mezi lidmi a jejich překonávání

Role image v poznávání vlastního já

Budování vlastní image

Komunikace a rétorika

Řečnické vzory, slavní řečníci

Lidský hlas

Manipulace v dnešním světě

Asertivní techniky

Projev

Závěrečný test

 

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 20

Maximální počet: 45

údaje o personálním zabezpečení Programu

PhDr.Hanne-Lore Bobáková, Ph.D., Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60  % účast na přednáškách

Závěrečný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

10. 1. 2020 prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

VOŘÍŠEK, K. a J. VYSEKALOVÁ, 2015. Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978–80-247-5385-0.

LEWIS, D., 2019. Tajná řeč těla. Praha, 2010. Praha: BVD. ISBN 978-80-88216-09-4.

KHELEROVÁ, V., 2010. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha, Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3566-5.