0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
100

Místo konáníOpava


Budova Na Rybníčku 626/1
Aula

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do09.09.2019
Výuka od18.09.2019
Výuka do31.05.2020
Splatnost do10.09.2019

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je přiblížit účastníkům proměny české literatury od středověku do konce 20. století na vybraných dílech, která můžeme vnímat jako určité mezníky (ať jsou to knihy záměrně narušující dosavadní kánon, nebo knihy jen ukazující podstatné posuny probíhající v pozadí), a poskytnout účastníkům „návod" k samostatnému čtení.

Časový harmonogram

STŘEDA 15.30 – 17.00

Zahájení zimního semestru: 18. 9. 2019

Zahájení letního semestru: 19. 2. 2020

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.300,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.625,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Aula

Budova Na Rybníčku 626/1, Opava

(vybavena PC, dataprojektorem a jinou technikou)

Klíčová slova

Literatura, literární dějiny, poezie, próza, čtení.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a má zájem prohloubit své znalosti české literatury.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2019 do 1. 9. 2019 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.300,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.625,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci každého semestru.

Obsah kurzu

Zimní semestr:
1. Bible v češtině. Nejstarší překlad (polovina 14. století)
2. Hádka se smrtí. Jan z Teplé: Oráč z Čech (1400)
3. Objevování jiného. Spis o nových zemích a o novém světě (1506)
4. Největší český básník před Máchou? Fridrich Bridel: Co Bůh? Člověk? (1659)
5. (Znovu)zrození poezie. Karel Hynek Mácha: Máj (1836)
6. Žena básnířka. Božena Němcová: Babička (1855)
7. Básník hledí do vesmíru. Jan Neruda: Písně kosmické (1878)
8. Oslovení dítěte. Josef Václav Sládek: Zlatý máj (1887)
9. Počátek rozkladu hodnot. Josef Svatopluk Machar: Confiteor (1887)
10. Dekadentní životní pocit. Jiří Karásek: Zazděná okna (1894)
11. Ornamenty malované slovy. Růžena Svobodová: Marné lásky (1907)

12. Škaredý fantom. Petr Bezruč: Slezské písně (1909)

Letní semestr:
1. Dobrý voják ve zlé válce. Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-1923)
2. Roboti útočí. Karel Čapek: R. U. R. (1922)
3. Poezie bojující. František Halas: Torzo naděje (1938)
4. Zfalšovaná legenda? Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce (1945)
5. Odvrácená tvář budování. Egon Bondy: Totální realismus (1950)
6. Ztracená generace. Karel Ptáčník: Ročník jednadvacet (1955)
7. Jiný pohled na válku. Josef Škvorecký: Zbabělci (1958)
8. Ironie dějin. Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock (1963)
9. Proměna poválečné české společnosti. Milan Kundera: Žert (1967)
10. Dějiny v přímém přenosu. Karel Šiktanc: Heinovské noci (1962)
11. Co je český člověk? Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále (1971)
12. Jsou hodnoty, pro který se má i zemřít. I. M. Jirous: Magorovy labutí písně (1985)

Co se naučíme

Zarámovat své čtení literárních děl v historickém kontextu, orientovat se v dějinách české literatury, rozlišit specifika různých literárních proudů a směrů, rozumět specifikům literární řeči různých období.

Literatura

1) Dějiny české literatury I-IV. Praha: Academia, Victoria Publishing, 1959-1995.

2) LEHÁR, J.; STICH, A.; JANÁČKOVÁ, J.; HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.

3) MACHALA, L. et al. Panorama české literatury. 1. díl. Praha: Knižní klub, 2015.

4) NOVÁK, A., NOVÁK, J. V. Přehledné dějiny literatury české. Brno: Atlantis, 1995.