0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 26


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
40

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A111

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do09.10.2018
Výuka od25.09.2018
Výuka do11.12.2018
Splatnost do25.09.2018

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Cílem přednášek je představit posluchačům vybrané kapitoly z dějin Evropy od starověku až po nástup moderní doby. Cílem je ukázat, jak se měnila podoba evropské společnosti v jednotlivých dějinných obdobích. V širších souvislostech budou představeny významné události z evropské historie. Zároveň se předmět zaměří na proměny každodenního života a přiblíží rovněž významné mezníky kulturního vývoje Evropy.

Časový harmonogram

25.9.2018 – 11.12.2018

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111

Klíčová slova

Evropská civilizace, antika, křesťanství, evropská identita, kultura, společnost, renesance, zámořské objevy, modernizace.

Pro koho je kurz určen

Všem, kteří se zajímají o historii a chtěli by prohloubit své znalosti o dějinách Evropy.

Podmínky přijetí do programu


 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630345

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:            KARVINÁ        ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Seminární práce

Obsah kurzu

 1. Život v antickém Řecku
 2. Vzestup a pád římské říše
 3. Počátky křesťanské Evropy
 4. Podoby středověké kultury
 5. Vývoj evropských měst
 6. Islámské civilizace a Evropa
 7. Význam renesance a humanismu v evropských dějinách
 8. Historie zámořských objevů
 9. Každodennost a lidová kultura v novověké Evropě
 10. Nástup moderní doby a změny evropské společnosti
 11. Historický vývoj sociální práce v Evropě
 12. Evropské občanství

Co se naučím

Porozumět vývoji evropské společnosti a jejím proměnám od antiky po současnost.

Sylabus kurzu

Název programu

VYBRANÉ KAPITOLY Z HISTORIE

NÁZEV OBORU/KURZU

HISTORICKÉ PROMĚNY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·        

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630345

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

25.9.2018 – 11.12.2018

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cíl: Představit posluchačům vybrané kapitoly z dějin Evropy od starověku až po nástup moderní doby. Cílem je ukázat, jak se měnila podoba evropské společnosti v jednotlivých dějinných obdobích. V širších souvislostech budou představeny významné události z evropské historie. Zároveň se předmět zaměří na proměny každodenního života a přiblíží rovněž významné mezníky kulturního vývoje Evropy.

 

Obsah:

1.      Život v antickém Řecku

2.      Vzestup a pád římské říše

3.      Počátky křesťanské Evropy

4.      Podoby středověké kultury

5.      Vývoj evropských měst

6.      Islámské civilizace a Evropa

7.      Význam renesance a humanismu v evropských dějinách

8.      Historie zámořských objevů

9.      Každodennost a lidová kultura v novověké Evropě

10.  Nástup moderní doby a změny evropské společnosti

11.  Historický vývoj sociální práce v Evropě

12.  Evropské občanství

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 20

Maximální počet: 45

údaje o personálním zabezpečení Programu

Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60  % účast na přednáškách

Seminární práce

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

CARBONELL, Ch.-O. a kol., 2003. Evropské dějiny Evropy 1, Mýty a základy: (od počátků do 15. století). Praha: Karolinum, ISBN 80-246-0411-6.

CARBONELL, Ch.-O. a kol., 2003. Evropské dějiny Evropy. 2, Od renesance k renesanci?: (15. - 20. století). Praha: Karolinum, ISBN 80-246-0411-6.

DAVIES, N., 2005. Evropa: dějiny jednoho kontinentu. Praha: Prostor. ISBN 80-7260-138-5.

FONTANA, J., 2001. Evropa před zrcadlem. Praha: Lidové noviny. ISBN 80-7106-395-9.

VEBER, V., 2004. Dějiny sjednocené Evropy: od antických počátků do současnosti.. Praha: Lidové noviny. ISBN 80-7106-663-X.