0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 10


Minimální počet studentů
12
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF
A206

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do25.09.2018
Výuka od25.09.2018
Výuka do14.05.2019
Splatnost do25.09.2018

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Cílem programu je osvojení si znalostí a dovedností dostatečných k řešení základních situací ve sféře obecného a částečně profesního jazyka na úrovní B1/B2. Kurz formuje cizojazyčné návyky posluchačů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět běžným obratům společenského styku a samostatně je aplikovali. Dokáží se dorozumět a reagovat v situacích zaměřených zejména na popis města, domlouvání schůzek, porovnávání, vyjadřování názoru, rad, prezentování, finance, time management apod.

Časový harmonogram

Zimní semestr

26. 9. 2017 – 12. 12. 2017

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

Letní semestr

27. 2. 2018 – 15. 5. 2018

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 206

Klíčová slova

City, meeting, comparison, presentation, finance, time management

Pro koho je kurz určen

Pro posluchače na úrovni B1/B2, kteří si chtějí upevnit své řečové a poslechové dovednosti.

Podmínky přijetí do programu

·    

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630329

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:          KARVINÁ        ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu

Zimní semestr

 1. Introduction, revision
 2. Conditionals
 3. Video - Lindt
 4. Money and finance
 5. Discussing and reaching agreement
 6. Passives
 7. Video – New York Yankees
 8. Product journey
 9. Time management
 10. Checking understanding
 11. Describing personal qualities
 12. Revision

 


Letní semestr

 

 1. Revision
 2. The business of sport
 3. Relative clauses
 4. Video – Marks and Spencer
 5. Changing plans
 6. 3rd conditional
 7. Changing careers
 8. Video – Career change
 9. Teleconferencing
 10. Catching up
 11. Success in life
 12. Revision

 Co se naučím

Dokáži se dorozumět a reagovat v situacích zaměřených zejména na popis výrobku, sdílení svých plánů, vyjadřování názoru, rad, vyjednávání, finance, time management apod.

Sylabus kurzu

 

Název programu

CIZÍ JAZYKY

NÁZEV OBORU/KURZU

angličtina pro POKROČILÉ

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·         

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630329

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

Zimní semestr

25.9.2018 – 11.12.2018

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

Letní semestr

26.2.2019 – 14.5.2019

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cílem programu je osvojení si znalostí a dovedností dostatečných k řešení základních situací ve sféře obecného a částečně profesního jazyka na úrovní B1/B2. Kurz formuje cizojazyčné návyky posluchačů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět běžným obratům společenského styku a samostatně je aplikovali. Dokáží se dorozumět a reagovat v situacích zaměřených zejména na popis města, domlouvání schůzek, porovnávání, vyjadřování názoru, rad, prezentování, finance, time management apod.

 

Zimní semestr

 1. Introduction, revision
 2. Conditionals
 3. Video - Lindt
 4. Money and finance
 5. Discussing and reaching agreement
 6. Passives
 7. Video – New York Yankees
 8. Product journey
 9. Time management
 10. Checking understanding
 11. Describing personal qualities
 12. Revision

Letní semestr

 1. Revision
 2. The business of sport
 3. Relative clauses
 4. Video – Marks and Spencer
 5. Changing plans
 6. 3rd conditional
 7. Changing careers
 8. Video – Career change
 9. Teleconferencing
 10. Catching up
 11. Success in life
 12. Revision

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 12

Maximální počet: 25

údaje o personálním zabezpečení Programu

Mgr. Martina Chylková

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 206


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan


Literatura

Harding, K. and A. Lane, 2014. International Express, Intermediate, 3rd Edition.