0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 21


Minimální počet studentů
12
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


budova SU OPF Univerzitní náměstí
A216

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do11.10.2018
Výuka od27.09.2018
Výuka do16.05.2019
Splatnost do27.09.2018

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Předmět směřuje k osvojení základních znalostí a základních dovedností potřebných k řešení základních situací ve sféře obecného anglického jazyka na úrovni A1. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět základním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A1. Na základní úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v základních, běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na představování, komunikaci ve třídě, rodinu, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování.

Časový harmonogram

Zimní semestr

27.9.2018 – 13.12.2018

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

Letní semestr

28.2.2019 – 16.5.2019

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

Budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 216

Klíčová slova

představování, komunikace ve třídě, rodina, běžné každodenní činnosti, denní program, psaní emailů, telefonování, orientace ve městě, cestování

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce získat či zopakovat si základní znalosti z anglického jazyka na úrovni začátečník.

Podmínky přijetí do programu

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

 

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630326

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

 

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:          KARVINÁ        ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.


Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu


Zimní semestr

 1. Pleased to meet you
 2. be: I, you, he, she, it, we, they;numbers 1-10, spelling names; introductions and greetings
 3. Getting to know you
 4. Be: questions and negatives; numbers 11-100, talking about schedules; exchanging personal information
 5. In the city
 6. there is, there are; my workstation; emails 1; offering and accepting food and drinks
 7. Ready to go
 8. have got, has got; days, months, and dates; telephoning 1; making an arrangement
 9. Trains & boats & planes
 10. he/she/it + verb; Do…? and Does…?; always, sometimes, never
 11. Getting around; telephoning 2; talking about things you like; making suggestions
 12. Revision

 


Letní semestr

 1. The good life
 2. I, me, my
 3. Food and drink
 4. Travelling and money, eating out
 5. High flyer
 6. Questions: Wh- and how+
 7. Airports
 8. Emails, making requests
 9. Living in the past
 10. Past simple, be, regular verbs
 11. Hotels
 12. Giving and cheching information, checking in and out of a hotel + revision

 


Co se naučím

Zvládnout nejběžnější komunikační situace jako jsou představování, komunikace ve třídě, rodina, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientace ve městě a cestování a také vybrané základní lexikální a gramatické aspekty anglického jazyka. .

Sylabus kurzu

Název programu

CIZÍ JAZYKY

NÁZEV OBORU/KURZU

angličtina pro začátečníky

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·      

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630324

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

Zimní semestr

27.9.2018 – 13.12.2018

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

Letní semestr

28.2.2019 – 16.5.2019

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cíl:

Předmět směřuje k osvojení základních znalostí a základních dovedností potřebných k řešení základních situací ve sféře obecného anglického jazyka na úrovni A1. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět základním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A1. Na základní úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v základních, běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na představování, komunikaci ve třídě, rodinu, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování.

 

Zimní semestr

 1. Pleased to meet you
 2. be: I, you, he, she, it, we, they;numbers 1-10, spelling names; introductions and greetings
 3. Getting to know you
 4. Be: questions and negatives; numbers 11-100, talking about schedules; exchanging personal information
 5. In the city
 6. there is, there are; my workstation; emails 1; offering and accepting food and drinks
 7. Ready to go
 8. have got, has got; days, months, and dates; telephoning 1; making an arrangement
 9. Trains & boats & planes
 10. he/she/it + verb; Do…? and Does…?; always, sometimes, never
 11. Getting around; telephoning 2; talking about things you like; making suggestions
 12. Revision

Letní semestr

 1. The good life
 2. I, me, my
 3. Food and drink
 4. Travelling and money, eating out
 5. High flyer
 6. Questions: Wh- and how+
 7. Airports
 8. Emails, making requests
 9. Living in the past
 10. Past simple, be, regular verbs
 11. Hotels
 12. Giving and cheching information, checking in and out of a hotel + revision

 information, checking in and out of a hotel + revision 

 

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 12

Maximální počet: 25

údaje o personálním zabezpečení Programu

PhDr. Janusz Karpeta

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 216


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

Buckingham, A., Stephens, B., Lane, A., 2014, International Express Beginner, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, UK, ISBN 978-0-19-457669-7