0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 23


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
45

Místo konáníKarviná


SU OPF Univerzitní nám.
A111

Další informace

Nákup kurzu od08.08.2017
Nákup kurzu do13.10.2017
Výuka od27.09.2017
Výuka do14.12.2017
Splatnost do27.09.2017

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600 Kč/semestr Ostatní posluchači (50+): 800 Kč/semestr

Cíle kurzu

Cílem přednášek je poskytnout posluchačům základní informace o pojetí společnosti zpohledu jednotlivých skupin, které ji tvoří a zároveň formují; stejně tak jako nastínit rozdíly vkulturním vnímání hodnot, forem komunikace a vneposlední řadě i historického kontextu tvorby a existence těchto faktorů. Vneposlední řadě pak prezentovat vybrané skupiny (společenství různých společností) ve světle historického kontextu a současného obrazu. Přednášky budou doplněny obrazovými materiály, prezentacemi a videoukázkami.

Časový harmonogram

27. 9. 2017 – 14. 12. 2017

STŘEDA 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 111

Klíčová slova

Společnost, organizace, komunikace, hodnoty, kultura, sociologie

Pro koho je kurz určen

Posluchače Univerzity třetího věku se zájmem o identifikaci rozdílů v pojetí tzv. organizace (rodina, skupina osob, instituce, národ) a forem hodnot vrámci společností, včetně komunikace zajišťující výměnu informací při zachování či formování své vlastní identity (kultura a hodnotový standard společnosti).

Podmínky přijetí do programu

·věk nad 50 let;

·předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

 

zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630322

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Žádosti o příspěvek ke stažení: KARVINÁ - ORLOVÁ - PETROVICE

(odevzdejte po zahájení výuky na podatelnu OPF)

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60% účast na přednáškách

Kolokvium (skupinová rozprava/diskuze)

Obsah kurzu

1.Multikulturní, nebo monokulturní společnost?

2.„Práce šlechtí člověka" – formování společnosti spoluprací

3.Organizace a skupina

4.Komunikace I – význam a forma komunikace ve společnosti

5.Komunikace II – komunikace ve skupinách (rodina, práce, okolí)

6.Komunikace III – komunikace ve skupinách (masmédia)

7.Globalizace – síla formující skupinové hodnoty i kulturu

8.Historické kořeny a současná společnost I

9.Historické kořeny a současná společnost II

10. „Politická korektnost" chování ve společnosti

11. Sociální role a pozice jedince ve skupinách

12.Nové výzvy 21. století ve světle současné situace


Sylabus kurzu

Název programu

„HOMO SOCIOLOGICUS", ANEB ČLOVĚK JAKO SPOLEČENSKÁ BYTOST, NOSITEL SOCIÁLNÍCH ROLÍ A POZIC.

forma programu

PREZENČNÍ

typ programu

U3V

podmínky přijetí do programu

· věk nad 50 let;

· předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

· Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

· zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači snárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

· převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630322

· vhotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

27. 9. 2017 – 13. 12. 2017

STŘEDA 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cílem přednášek je poskytnout posluchačům základní informace o pojetí společnosti zpohledu jednotlivých skupin, které ji tvoří a zároveň formují; stejně tak jako nastínit rozdíly vkulturním vnímání hodnot, forem komunikace a vneposlední řadě i historického kontextu tvorby a existence těchto faktorů. Vneposlední řadě pak prezentovat vybrané skupiny (společenství různých společností) ve světle historického kontextu a současného obrazu. Přednášky budou doplněny obrazovými materiály, prezentacemi a videoukázkami.

1. Multikulturní, nebo monokulturní společnost?

2. „Práce šlechtí člověka" – formování společnosti spoluprací

3. Organizace a skupina

4. Komunikace I – význam a forma komunikace ve společnosti

5. Komunikace II – komunikace ve skupinách (rodina, práce, okolí)

6. Komunikace III – komunikace ve skupinách (masmédia)

7. Globalizace – síla formující skupinové hodnoty i kulturu

8. Historické kořeny a současná společnost I

9. Historické kořeny a současná společnost II

10. „Politická korektnost" chování ve společnosti

11. Sociální role a pozice jedince ve skupinách

12. Nové výzvy 21. století ve světle současné situace

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 20

Maximální počet: 45

údaje o personálním zabezpečení Programu

Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 111

 


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60% účast na přednáškách

Kolokvium (skupinová rozprava/diskuze)

zpracovatel sylabu

Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7419-102-2

GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2000. ISBN 978-80-7203-124-4

DE VITO, J. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2018-0

MORRIS, D. Dítě – zázrak prvních 2 let. Praha: Perfekt, 2008. ISBN 978-80-8046-400-4

MORRIS, D. Nahá opice. Praha: Mladá fronta, 1971. sin ISBN