0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Seznam uplatnitelných výhod:
Starobní sleva 30% 30%

Aktuální obsazenost 35


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
45

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF, Univerzitní nám. 1934
A111

Další informace

Nákup kurzu od12.01.2024
Nákup kurzu do29.02.2024
Výuka od29.02.2024
Výuka do16.05.2024
Splatnost do29.02.2024

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Cílem je objasnit posluchačům specifičnost české ekonomiky, její vývoj od počátků formování našeho státu do součastnosti. Poukázat na význam proměny politických faktorů, specifika současné a kulturní existence jako součást naší národní a státní svébytnosti. Hlavní důraz položit na vysvětlení našich vazeb v rámci EU. Jako závěrečná součást je připojeno hodnocení absolventů celého čtyřsemestrálního kurzu.

Časový harmonogram

29. 2. 2024 - 16. 5. 2024

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111

Klíčová slova

Malá ekonomika, kooperace a specializace, úspory z rozsahu, struktura ekonomiky, ekonomické regiony, suverenita, národní měna, EURO

Pro koho je kurz určen

Kurz je součástí čtyřsemestrální výuky pro studenty zajímající se hlouběji o problematiku našeho sociálně ekonomického a kulturně politického vývoje.Hlavní náplní je analýza vztahu mezi ČR a EU.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630365

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

 

Důležité upozornění!Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná- částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová- částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné- částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde: KARVINÁ ORLOVÁ PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 PŘEHLED:

obec důchodci nedůchodci poznámka
Karviná 400 1 000  
Orlová 400 1 000 od 55 let 700
Petrovice u Karviné 400 700  
ostatní obce 700 1 000 příspěvek obcí Dětmarovice, Rychvald a Albrechtice se vyřizuje přímo na obecním úřadě

 

 

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Závěrečný test

Obsah kurzu

 1. České země v kontextu předindustriálního vývoje.
 2. České země v období industriálního stádia.
 3. Vývoj ČSFR a ČR po roku 1989.
 4. Česká ekonomika: strukturální a makroekonomická analýza v rámci EU.
 5. Politické a sociální aspekty zapojení ČR do EU.
 6. Kulturní politika jako nástroj svébytnosti národa v EU.
 7. Regiony ČR a regiony EU: komparativní analýza.
 8. Česká ekonomika a dotace – nástroje rozvoje nebo zatracení?
 9. České hospodářštví a budoucnost – problémy a prespektivy.
 10. Česká společnost a problémy její existence v EU
 11. Aktuální integrační problémy světa a ČR
 12. Vyhodnocení průběhu kurzu

Literatura

 • MŽP, 2018. Strategický rámec Česká republika 2030. Dostupné z: https://www.cr2030.cz/strategie/.
 • PRŮCHA, V., a kol., 2004. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. díl období 1918-1945. Praha: Doplněk. ISBN 978-80-7239-147-X.
 • PRŮCHA, V., a kol., 2009. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. II. díl období 1945-1992. Praha: Doplněk. ISBN 978-80-7239-228-5.
 • PŮLPÁN, K., 1993. Nástin Českých a Československých hospodářských dějin do roku 1990. I a II. Praha: Karolinum. ISBN 80-7066-786-9.
 • SIRŮČEK, P., a kol., 2007. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. (Vývoj – součastnost – výklady). Slaný: Melandrium. SBN: 978-80-86175-03-4.