0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 12


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


budova Olbrichova 25
učebna O 208

Další informace

Nákup kurzu od22.08.2023
Nákup kurzu do18.09.2023
Výuka od20.09.2023
Výuka do29.05.2026
Splatnost do27.09.2023

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Informace

Vzhledem k velkému zájmu o tříletý kurz Tvůrčí fotografie a úpravy, který byl rychle vyprodán, vyšli jsme vstříc dalším zájemcům a otevřeli ještě jeden tříletý cyklus. Jedná se o totožný kurz, jen v jiný čas.

Cíle programu

Cílem je seznámit se základy fotografování, ovládáním fotoaparátu a základními úpravami fotografií v programu Zoner Photo Studio X. Naučit se prakticky fotografovat rodinné události, fotografii vnoučat, krajinu při výletech, fotografické zátiší a portrét. Pokročile upravovat fotografie v programu Zoner Photo Studio X. Zdokonalovat své fotografické dovednosti, zvládnout fotografii architektury, reportážní fotografii a autoportrét, třeba během procházky. Propojit fotografii a písmo, a toto propojení využít i v praxi.

Časový harmonogram

STŘEDA 12.30 – 14.05 hod.

Délka trvání programu: 90 týdnů

1× týdně 2 hodiny

Úvod do fotografie, krajina, zátiší, portrét
Zahájení zimního semestru: 20. 09. 2023
Zahájení letního semestru: 17. 01. 2024

Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Reportážní fotografie, autoportrét, fotografie architektury
Zahájení zimního semestru: 25. 09. 2024
Zahájení letního semestru: 15. 01. 2025
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Užitá fotografie, fotografie a typografie, fotografický medailon
Zahájení zimního semestru: 23. 09. 2025
Zahájení letního semestru: 13. 01. 2026
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.800,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.250,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna O 208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

ovládání fotoaparátu, fotografické zákonitosti, praktická fotografie, úprava fotografií, archivace fotografií, prezentace fotografií, fotografie a text

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce proniknout do tajů fotografie. Seznámit se od zákonitostí jejího pořízení, přes úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio X až po formy její praktické prezentace. 

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 22. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku na celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.800,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.250,- Kč/akademický rok.

Podmínky absolvování

Absolvování všech kurzů s minimální účastí 60 %.

Vypracování všech zadaných úkolů v průběhu každého kurzu, vytvoření výstavního souboru pro výstavu konanou na konci každého kurzu.

Pro postup do dalšího ročníku je nutné splnit tyto podmínky a obdržet potvrzení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

Úvod do fotografie, krajina, zátiší, portrét

Cílem je seznámit se se základy fotografie, ovládáním fotoaparátu a základními úpravami fotografie v programu Zoner Photo Studio X. Naučit se prakticky fotografovat krajinu, fotografické zátiší a portrét.

Obsahová náplň: Seznámení se s ovládáním fotoaparátu; nastavení fotoaparátu; režim P, A, T, M; clona, čas a ISO; hlavní funkce programu Zoner Photo Studio X; podmínky výběru fotografií; pravidla a zákonitosti při pořizování fotografie; fotografie krajiny; fotografické zátiší – předměty a světlo; portrétní fotografie - děti i dospělí v hledáčku fotoaparátu.

Reportážní fotografie, autoportrét, fotografie architektury

Cílem jsou pokročilé úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio X. Zdokonalování fotografických dovedností. Praktická fotografie architektury, reportážní fotografie a autoportrét.

Obsahová náplň: Podrobnější seznámení s využitím programu Zoner Photo Studio X; pravidla tvorby fotografické reportáže; fotografie architektury – domy všude kolem nás; autoportrét – jak se nebát sám sebe; praktické využití fotografie ve formě pohlednice a kalendáře.

Užitá fotografie, fotografie a typografie, fotografický medailon

Cílem jsou pokročilé úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio X. Zdokonalování fotografických dovedností a fotografie v širších souvislostech. Propojení fotografie, písma a její využití v praxi.

Obsahová náplň: Fotografie, její zpracování a úpravy v programu Zoner Photo Studio X; tvorba fotografie s ohledem na její praktické využití například v reklamě; propojení fotografie a písma; fotografický portrét formou medailonu; fotokniha.

Co se naučíme

Po absolvování programu bude absolvent schopen nejen plně ovládat nastavení svého fotoaparátu, ale hlavně fotografovat disciplíny, se kterými se v běžném životě setká, včetně rodinných událostí, fotografií vnoučat, portrétu, cestovatelské fotografie a další. Dále bude schopen upravovat fotografie v programu Zoner Photo Studio a tyto fotografie adekvátně prezentovat.

Co se naučíme

Po absolvování programu bude absolvent schopen nejen plně ovládat nastavení svého fotoaparátu, ale hlavně fotografovat disciplíny, se kterými se v běžném životě setká, včetně rodinných událostí, fotografií vnoučat, portrétu, cestovatelské fotografie a další. Dále bude schopen upravovat fotografie v programu Zoner Photo Studio a tyto fotografie adekvátně prezentovat.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.

Sylabus