0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Seznam uplatnitelných výhod:
Navýšení 50+ 25%

Aktuální obsazenost 2


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
16

Místo konáníOpava


budova Olbrichova 25, Opava
učebna O 208

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2023
Nákup kurzu do30.11.2023
Výuka od05.10.2023
Výuka do28.05.2026
Splatnost do05.10.2023

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Informace

Vzhledem k velkému zájmu o tříletý kurz Informatika I., který byl rychle vyprodán, vyšli jsme vstříc dalším zájemcům a otevřeli ještě jeden tříletý cyklus. Jedná se o téměř totožný kurz, jen v jiný čas a s jiným lektorem.

Cíle kurzu

V tomto kurzu se během tří let výuky posluchač naučí od úplných základů až po pokročilé dovednosti v ovládání osobního počítače s operačním systémem Windows. Po absolvování kurzu bude schopen na počítači samostatně pracovat, vytvářet dokumenty v textovém editoru a tabulkovém procesoru, vytvářet jednoduché prezentace, pracovat s internetovým prohlížečem a rozumět internetu, komunikovat s lidmi a společnostmi, upravovat fotografie a provádět na svém počítači základní údržbu.

Časový harmongram

ČTVRTEK 14.00 – 15.30 hod.

Délka trvání programu: 90 týdnů

Počítačová gramotnost pro začátečníky
Zahájení zimního semestru: 05. 10. 2023
Zahájení letního semestru: 18. 01. 2024
1 x týdně 2 hodiny
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Počítačová gramotnost pro mírně pokročilé
Zahájení zimního semestru: 26. 09. 2024
Zahájení letního semestru: 14. 01. 2025
1 x týdně 2 hodiny
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Počítačová gramotnost pro pokročilé
Zahájení zimního semestru: 25. 09. 2025
Zahájení letního semestru: 22. 01. 2026
1 x týdně 2 hodiny
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Přihlašujete se na 3 roky, platíte vždy na 1 rok

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna O 208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

Základy ovládání PC, Windows, e-mail, elektronická komunikace, internetový prohlížeč, využití internetu, Libre Office (Writer, Calc, Impress), ovládací panely, instalace aplikací, přehrávání multimédií, úprava fotografií, bezpečnost.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce se naučit používat počítač pro práci a zábavu.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1,875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Absolvování všech kurzů s minimální účastí 60 %.

Vypracování samostatného testu na konci každého akademického roku.

Obsah kurzu

Počítačová gramotnost pro začátečníky

Kurz je určen začátečníkům a seznámí posluchače se základy užívání osobního počítače. Posluchači se také naučí psát textové dokumenty, využívat internet a komunikovat prostřednictvím e-mailu. Důraz je kladen na využití internetu k získávání informací.

Obsahová náplň:
1) Počítač a jeho části
2) Psaní na klávesnici a pohyb myší
3) Práce s kurzorem
4) Psaní na klávesnici
5) Základy operačního systému Windows (Plocha a nabídka Start, práce s okny, práce se soubory a složkami, vyhledávání v systému)
6) Textový editor Writer (Psaní a formátování textu, seznamy a použití tabulátoru, kopírování a vkládání, základní nastavení stránky, tisk)
7) Další užitečné programy v operačním systému Windows (Malování, Kalkulačka aj.)
8) Internet a elektronická pošta (Základy práce s internetovým prohlížečem, webové portály a vyhledávače, zpracování informací z internetu, přijímání a odesílání elektronické pošty, bezpečnostní úskalí internetu, stahování souborů a kdy to není třeba)
9) Základy práce s paměťovými médii

10) Základy práce s externími disky

Učebnice: Učební text - Počítačová gramotnost pro začátečníky

Počítačová gramotnost pro mírně pokročilé
Kurz navazuje na předchozí ročník a bude převážně zaměřen k rozšíření vědomí o elektronické komunikaci a možností internetu. Probereme bezpečnostní poučky s tím spojené. Posluchači se hlouběji seznámí s textovým editorem. Naučí se upravovat fotografie a využívat internetu pro zábavu.

Obsahová náplň:
1) Opakování učiva z předchozího ročníku
2) Ovládání Windows 10 (Základní nastavení, základy bezpečnosti, aplikace a Microsoft Store)
3) Elektronická pošta (Nastavení e-mailového účtu, práce s kontakty, vyhledávání)
4) Textový editor Writer (Pokročilé formátování, vkládání obrázků a tabulek)
5) Komunikace přes internet
6) Základy internetové komunikace (Skype, Facebook, využití počítače spolu s chytrým telefonem)
7) Internetové prohlížeče (Pokročilé vyhledávání, multimédia na internetu, základy internetového bankovnictví, placení přes internet, stahování souborů a kdy to není třeba)
8) Jednoduchá úprava fotografií
9) Základy bezpečnosti

Učebnice: Učební text - Počítačová gramotnost pro mírně pokročilé

Počítačová gramotnost pro pokročilé
Kurz navazuje na předchozí ročníky a zaměří se na nastavení a softwarové vybavení osobního počítače pro bezpečné a příjemné užití. Posluchač se seznámí s dalšími programy z kancelářského balíku Libre Office. Naučí se přehrávat média v počítači a na internetu. Posluchači se také seznámí se základy bezpečnosti a bezpečného chování na internetu. Důraz je kladen na začlenění počítače a internetu do běžného života.

Obsahová náplň:
1) Opakování učiva z předchozího ročníku
2) Pokročilá práce s operačním systémem Windows (Struktura složek a práce se souborovým managerem, nastavení systému – ovládací panely, instalace a odinstalace aplikací)
3) Multimédia v počítači a na internetu (Přehrávání multimédií v počítači - Windows Media Player, VLC, iTunes, přehrávání multimédií na internetu)
4) Internetové prohlížeče (Pokročilá nastavení a možnosti internetového prohlížeče Google Chrome)
5) Kancelářský balík Libre Office (Prohlubování znalostí programu Writer, základy práce s programem Calc, základy práce s programem Impress)
6) Práce s fotografiemi
7) Aktualizace operačního systému a programů
8) Antivirový systém
9) Ochrana před spamem

Učebnice: Učební text - Počítačová gramotnost pro pokročilé

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen na počítači samostatně pracovat, vytvářet dokumenty a být pracovně produktivní. Naučí se využívat internetu a bude vědět, jak využít jeho možností bez obav a bezpečně. Bude umět vytvořit vlastní strom souborů a všechno najít. Bude upravovat fotografie a provádět na svém počítači základní údržbu.

Literatura

Učební text - Počítačová gramotnost pro začátečníky

Učební text - Počítačová gramotnost pro mírně pokročilé

Učební text - Počítačová gramotnost pro pokročilé

Sylabus