0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 17


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF, Univerzitní nám. 1934
A206

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2023
Nákup kurzu do26.09.2023
Výuka od26.09.2023
Výuka do12.12.2023
Splatnost do26.09.2023

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Předmět směřuje k osvojení základních znalostí a základních dovedností potřebných k řešení základních situací ve sféře obecného anglického jazyka na úrovni A1. Předmět formuje cizojazyčné návyky posluchačů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět základním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A1. Na základní úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v základních, běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na představování, komunikaci ve třídě, rodinu, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování.


 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! KURZ NENÍ URČEN PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY!

Jedná se o pokračování programu, jehož 1. část již proběhla v rozsahu dvou semestrů.

Časový harmonogram

Zimní semestr 2022/2023                     27.9.2022 – 13.12.2022

Letní semestr 2022/2023                      21.2.2023 –  9.5.2023

Zimní semestr 2023/2024                     26.9.2023 – 12.12.2023

Letní semestr 2023/2024                       20.2.2024 – 7.5.2024

 

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

Místo konání

Budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 206

Klíčová slova

představování, komunikace ve třídě, rodina, běžné každodenní činnosti, denní program, psaní emailů, telefonování, orientace ve městě, cestování

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce získat či zopakovat si základní znalosti z anglického jazyka na úrovni začátečník.

 


 

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

 

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630365

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

 

Důležité upozornění!Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná- částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová- částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné- částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde: KARVINÁ ORLOVÁ PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu


Zimní semestr 2022/2023

 1.  Introduction
 2. Pleased to meet you
 3. be: I, you, he, she, it, we, they; numbers 1-10, spelling names;
 4. Introductions and greetings
 5. Getting to know you
 6. Be: questions and negatives; numbers 11-100
 7.  talking about schedules;
 8. exchanging personal information
 9.  In the city
 10.  there is, there are;
 11. my workstation; emails 1;
 12. Revision;


Letní semestr 2022/2023

 1. Offering and accepting food and drinks
 2. Ready to go
 3. have got, has got; days, telephoning 1;
 4. Months, and dates;
 5. Telephoning 1; making an arrangement
 6. Trains & boats & planes
 7. he/she/it + verb; Do…? and Does…?; always, sometimes, never
 8. Getting around;
 9. Telephoning 2;
 10. Talking about things you like;
 11. making suggestions
 12. Revision;

Zimní semestr 2023/2024

 1. Introduction
 2. I, me, my
 3. Food and drink
 4. Travelling and money
 5. Eating out
 6. High flyer
 7. Questions: Wh- and how+
 8. Airports
 9. Emails
 10. Making requests
 11. Living in the past
 12. Revision

Letní semestr 2023/2024

 1. Past Simple
 2. Past: Be, regular verbs
 3. Hotels
 4. Giving and checking information
 5. Checking in and out of a hotel
 6. Irregular verbs
 7. Locations
 8. Looking after a visitor
 9. Directions
 10. going to
 11. Saying thank you and goodbye
 12. Revision


Co se naučím

Zvládnout nejběžnější komunikační situace jako jsou představování, komunikace ve třídě, rodina, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientace ve městě a cestování a také vybrané základní lexikální a gramatické aspekty anglického jazyka. .

Literatura

Stephens, B. and A. Buckingham, 2013. International Express Beginner, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, UK. ISBN 978-0-19-457669-7