0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 15


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
40

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF, Univerzitní nám. 1934
A111

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2023
Nákup kurzu do26.09.2023
Výuka od26.09.2023
Výuka do12.12.2023
Splatnost do26.09.2023

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Seznámit posluchače se zásadami krizové komunikace a psychologie a vést je ke kritickému myšlení při přijímání mediálních, či jiných výstupů při řešení krizových a mimořádných událostí. Zvláštní pozornost bude věnována řešení konfliktních situací s ohledem na typ konfliktu a osobnostní charakteristiku osob zúčastněných v konfliktu.

Časový harmonogram

26. 9. 2023 – 12. 12. 2023

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111

Klíčová slova

Komunikace, krizová komunikace, rétorika, konflikt, image, manipulace, asertivita, projev.

Pro koho je kurz určen

Pro všechny zájemce, které osloví mediální komunikace a krizová komunikace.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku: Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630367

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění!Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná- částkou 300 Kčpro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová- částkou 300 Kčpro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné- částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde: KARVINÁ ORLOVÁ PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Závěrečný test

Obsah kurzu

1. Krizová komunikace. Podstata. Psychologie krizových situací.

2. Druhy emočních stavů a jejich odraz v konkrétní situaci.

3. Potřeby a reakce lidí v krizových situacích.

4. Zaměstnanci v krizové komunikaci, internetová krizová komunikace Správné nastavení krizové komunikace v krizové situaci. Krizová webová stránka, úloha sociálních médií.

5. Úloha médií v krizové situaci.

6. Krize a její následky.

7. Asertivní komunikace.

8. Vyjednávání v krizových situacích. Charakteristika, definice, praktické příklady. Podstata vyjednávání, druhy vyjednávání, praktické příklady.

9. Jak rozpoznat rizika krizové komunikace.

10. Správné použití mediálních prostředků. komunikace.

11. Krizová komunikace v sociální oblasti, krizová komunikace ve složitých životních situacích Druhy, způsoby zvládání, aspekty ohrožení. Podstata, druhy, praktické příklady.

12. Krizová komunikace ve složitých životních situacích.

Co se naučím

• jak nejlépe rozpoznat mediální produkt a jeho poselství,

• jak pracovat s emocemi ve složitých situacích,

• jak reagovat na druhé

• jak se chovat při konfliktu,

• jak rozpoznat agresi, pasivitu a asertivitu,

• jak rozpoznat manipulativního jednání.

Literatura

Vymětal, Š., 2009. Krizová komunikace. Praha: Grada Publishing a.s.. ISBN 978-80-247-2510-9.