0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Kurz byl vyprodán
Seznam uplatnitelných výhod:
Navýšení 50+ 25%

Aktuální obsazenost 17


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
16

Místo konáníOpava


budova Hradecká 17
učebna H10

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2023
Nákup kurzu do31.10.2023
Výuka od25.09.2023
Výuka do13.05.2024
Splatnost do25.09.2023

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je prohloubit již nějaké začátečnické znalosti anglického jazyka na základě procvičování čtyř základních jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech). Důraz je přitom kladen na správnou výslovnost a komunikativní dovednosti.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 13.55 – 15.30 hod.

Zahájení zimního semestru: 25. 09. 2023

Zahájení letního semestru: 22. 01. 2024

1× týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna H10 (změna vyhrazena), budova Hradecká 17, Opava

(vybavená dataprojektorem)

Klíčová slova

Výslovnost, rozhovor, čtení, poslech, cvičení, komunikace, reálie, literatura, procvičování, jazykové dovednosti.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce si prohloubit své znalosti anglického jazyka a reálií a naučit se správně v angličtině komunikovat.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimálně 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci každého semestru.

Obsah kurzu

Kurz není určen pro úplné začátečníky, předpokládá se již nějaká mírná znalost, kurz navazuje na učivo probrané v předchozím ročníku. Prohlubují se tedy základy anglického jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování již probraných gramatických struktur, ale i nácvik gramatických jevů nových. Ve výuce jsou průběžně procvičovány všechny čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech).

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen se orientovat v anglickém textu na své úrovni a přiměřeně v angličtině komunikovat.

Literatura

English For Life, Beginner – Tom Hutchinson

Sylabus