0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 14


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


budova Bezručovo nám. 14
učebna C 207

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2023
Nákup kurzu do19.09.2023
Výuka od20.09.2023
Výuka do15.05.2024
Splatnost do27.09.2023

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je navázat na předcházející ročníky, zopakovat a upevnit již probrané, motivovat posluchače zajímavostmi z oblastí každodenního života, kultury, hudby a literatury německy mluvících zemí. Tak jako v předcházejících ročnících bude systematicky procvičována slovní zásoba, německá výslovnost a gramatika. Důraz bude kladen především na konverzační situace a na to, aby se frekventanti kurzu dokázali zorientovat v psaných a mluvených textech. Probíraná konverzační témata budou odrážet běžné životní situace a zároveň budou vycházet z požadavků frekventantů kurzu.

Časový harmonogram

STŘEDA 14.45 – 16.20 hod.

Zahájení zimního semestru: 20. 09. 2023

Zahájení letního semestru: 17. 01. 2024

Délka trvání programu 30 týdnů, 1× týdně 2 hodiny

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna C306 (změna vyhrazena), budova Bezručovo náměstí 14, Opava

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Sprechen, Hören, Schreiben, Kommunikation, Literatur, Realien.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku a chce si rozšířit a upevnit své dosavadní znalosti německého jazyka a reálií německy mluvících zemí a chce v německém jazyce pravidelně komunikovat.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimálně 60% účast.

Vypracování referátu na dané téma na konci letního semestru.

Obsah kurzu

Das Leben in der Stadt und auf dem Lande, Kultur erleben, Arbeitswelten, Feste und Bräuche in deutschprachigen Ländern, Erfindungen und Erfinder, Mit allen Sinnen

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen komunikovat v německém jazyce a reagovat v běžných situacích všedního dne.

Literatura

Studio D A2 (Fraus, 2009), Deutsche Grammatik (Fraus, 2010), Klett Arbeitsblätter

Sylabus