0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 24


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
25

Místo konáníOpava


budova Olbrichova 25
učebna O 208

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2023
Nákup kurzu do19.09.2023
Výuka od26.09.2023
Výuka do05.12.2023
Splatnost do10.10.2023

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Virtuální univerzita třetího věku.

Cílem virtuálního kurzu je seznámit posluchače s osudy méně známých členů habsburského rodu (habsbursko-lotrinské větve), neboť nejen panovníci tvoří dynastii.

Více informací naleznete na https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=12&section=17


Časový harmonogram

ÚTERÝ 9.10 - 10.20 hod.

Zahájení ZS: 26. září 2023

1× za 14 dní

Délka trvání kurzu: 12 týdnů

(26.09., 10.10., 24.10., 07.11., 21.11., 05.12.)

Výše poplatku

500,- Kč/semestr

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku.

Místo konání

Učebna O 208

budova Olbrichova 25, Opava

(učebna vybavena PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

Habsburkové, Jan Nepomuk, Leopold Ferdinand, Ferdinand Karel, arcivévodkyně Luisa, rod, monarchie, císař

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za kurz v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Podmínky absolvování

80% účast na výuce.

Vypracování online testu po každé přednášce a závěrečného online testu.

Obsah kurzu

Osnova přednášek:

1. Habsburský rod v "dlouhém 19. století" - 26. 09. 2023

2. Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth) - 10. 10. 2023

3. Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling) - 24. 10. 2023

4. Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg) - 07. 11. 2023

5. Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso) - 21. 11. 2023

6. Utajení Habsburkové - 05. 12. 2023

Co se naučíme

V šesti přednáškách přednášející prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D., seznámí posluchače s osudy méně známých členů habsbursko-lotrinské dynastie, kteří ve své době budili vášně a svým chováním, kdy se vzepřeli rodinným tradicím a chtěli si žít život po svém, budili pohoršení zejména ve šlechtických kruzích. 

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.

Sylabus

Sylabus ZS 2023/24