0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 11


Minimální počet studentů
8
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


budova Masarykova třída
učebna ÚCJ

Další informace

Nákup kurzu od01.09.2022
Nákup kurzu do23.09.2022
Výuka od20.09.2022
Výuka do31.05.2023
Splatnost do10.10.2022

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je procvičování probrané látky v běžných konverzačních situacích a další rozšiřování slovní zásoby. Základem pro konverzační cvičení jsou texty a poslechy z italské učebnice, ale i jiné materiály včetně těch autentických.

Náplň kurzu je vytvořena tak, aby kromě postupného poznávání gramatického systému italského jazyka umožňovala frekventantům rozvíjet jednotlivé jazykové dovednosti, tj. poslech, mluvení, čtení a psaní. Z tohoto důvodu se vedle české učebnice používají i italské učební texty a jiné materiály. Cílem je dosáhnout výstupní znalost alespoň na úrovni A2-B1.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 16.25 – 18.00 hod.

Zahájení zimního semestru: 20. 09. 2022

Zahájení letního semestru: 10. 01. 2023

1× týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.860,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.325,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Budova Ústav cizích jazyků, Masarykova třída, Opava

(vybavena dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

 Italština, slovní zásoba, gramatika, poslech, mluvení, čtení, psaní

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti italštiny. Vstupní znalost italského jazyka alespoň na úrovni 20 lekcí učebnice Bahníková, A. a kol., Italština, Praha, Leda, 2017 (odpovídá úrovni A2-B1).

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 1. 9. 2022 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.860,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.325,- Kč/akademický rok

 

Podmínky pro absolvování

Minimálně 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci kurzu.

Obsah kurzu

Program předmětu je rozdělen do následujících tématických celků:

1. Esprimere e spiegare la propria opinione

2. Parlare delle abitudini di una volta

3. Parlare di esperienze professionali, fare una telefonata

4. Raccontare un libro, un film

5. Viaggiare in treno: comprare biglietto ecc.

6. Esprimere insicurezza, dubbi, paure, parlare di malattie 7. Viaggiare in auto: chiedere consigli e indicazioni 8. Parlare della vita all‘estero

Co se naučíme

Absolvent kurzu je schopen domluvit se italsky v běžných životních situacích, porozumět jednodušším textům a nahrávkám.

Literatura

Bahníková, A. a kol., Italština, Praha, Leda, 2017.

Toffolo, L., Allegro 2, Roma, Edilingua, 2004.

.

Sylabus