0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 7


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
16

Místo konáníOpava


budova Olbrichova 25
učebna O 208

Další informace

Nákup kurzu od31.08.2022
Nákup kurzu do23.09.2022
Výuka od27.09.2022
Výuka do24.01.2023
Splatnost do30.09.2022

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Kurz volně navazuje na předchozí ročníky kurzu počítačové gramotnosti a bude převážně zaměřen na základy pořizování a úpravy fotografií a videa, využití chytrého mobilního telefonu v praktickém životě, počítačovou bezpečnost, zdokonalení práce s internetovým prohlížečem a procvičování a rozšiřování již probraného učiva.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 10.30–12.00 hod.

Zahájení zimního semestru: 10. 10. 2023

Zahájení letního semestru: 09. 02. 2024

1x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

Důchodový věk: 1.500,- Kč / akademický rok

Věk 50+: 1.875,- Kč / akademický rok

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna O 208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

Operační systém Android, chytrý mobil, instalace a odinstalace aplikací, práce s vybranými aplikacemi, úprava fotografií a videa, předpověď počasí, kalendář, poznámky, aktualizace, internetový prohlížeč, bezpečnost, zálohování, správa OS Windows.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce se zdokonalit v ovládání svého chytrého mobilního telefonu a v ovládání internetového prohlížeče a osobního počítače. 

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč / akademický rok

Věk 50+: 1.875,- Kč / akademický rok

Podmínky pro absolvování

Minimálně 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci semestru.

Obsah kurzu

1) Úprava fotografií a videa:

 • Pořizování a úprava fotografií prostřednictvím mobilního telefonu
 • Přenos fotografií do počítače, jejich správa a možnosti prohlížení
 • Základní úpravy fotografií prostřednictvím vybraného SW
 • Pořizování videa prostřednictvím mobilního telefonu
 • Základní úpravy videa prostřednictvím SW Clipchamp

2) Chytré mobilní telefony:

 • Vybrané aplikace v chytrém mobilním telefonu využitelné v praktickém životě
 • Předpověď počasí
 • Práce s kalendářem a poznámkami
 • Správa interního úložiště a paměťové karty
 • Bezpečnost a bezpečné chování při používání chytrého mobilního telefonu
 • Synchronizace a zálohování mobilního telefonu

3) Internetové prohlížeče:

 • Pokročilá práce s internetovým prohlížečem:
 • Nastavení internetového prohlížeče
 • Základy bezpečného chování na internetu
 • Pokročilé vyhledávání na internetu
 • Nové trendy na webových stránkách

4) Administrace osobního počítače:

 • Procvičování práce s operačním systémem Windows
 • Nastavení systému, aktualizace, instalace a odinstalace aplikací

 


Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen pracovat samostatně s chytrým mobilním telefonem, používat jej jako fotoaparát, zařízení pro záznam videa, naučí se využít telefon pro předpověď počasí, používat jej jako kalendář či poznámkový blok a provádět na něm základní údržbu včetně instalace aktualizací. Absolvent se také naučí základům bezpečnosti a bezpečného chování na internetu.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.