0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Seznam uplatnitelných výhod:
Starobní sleva 30% 30%

Aktuální obsazenost 18


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF, Univerzitní nám. 1934
A216

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2022
Nákup kurzu do27.09.2022
Výuka od27.09.2022
Výuka do13.12.2022
Splatnost do27.09.2022

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíl kurzu

Předmět směřuje k osvojení základních znalostí a základních dovedností potřebných k řešení základních situací ve sféře obecného německého jazyka na úrovni A1. Předmět formuje cizojazyčné návyky posluchačů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět základním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A2. Na základní úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v základních, běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na představování, komunikaci ve třídě, rodinu, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování.

Časový harmonogram

Zimní semestr 2022/2023 27.9.2022 – 13.12.2022

Letní semestr 2022/2023 21.2.2023 – 9.5.2023

Zimní semestr 2023/2024 26.9.2023 – 12.12.2024

Letní semestr 2023/2024 27.2.2023 – 14.5.2024

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod 12 týdnů

(12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A216

Klíčová slova

představování, komunikace ve třídě, rodina, běžné každodenní činnosti, denní program, psaní emailů, telefonování, orientace ve městě, cestování

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce získat či zopakovat si základní znalosti z německého jazyka na úrovni začátečník, mírně pokročilý.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení příslušného semestru (kurzu)

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630357

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení příslušného semestru (kurzu)

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná- částkou 300 Kčpro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová- částkou 300 Kčpro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné- částkou 300 Kčpro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde: KARVINÁ ORLOVÁ PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu

Zimní semestr 2022/2023

1. Auf der Party

2. Erste Kontakte

3. Kennen Sie schon …. ?

4. Jemanden vorstellen

5. Ein Geschenk für …

6. Taschengeld

7. In der Mensa, im Restaurant

8. Umzug in eine andere Stadt

9. Kaufen, mieten oder vermieten?

10. Geburtstag feiern.

11. Wiederholung

12. Wiederholung

 

Letní semestr 2022/2023

1. Auf dem Markt. Wo kaufe ich ein?

2. Im Fernsehstudio

3. Auf der Autobahn bei Fulda.

4. Kontaktanzeigen

5. Im Fitnesscenter

6. Mein Tagesablauf

7. Wohin fahren wir in Urlaub?

8. Im Reisebüro

9. Mein Lebenslauf

10. Zukunftspläne

11. Wiederholung

12. Wiederholung

 

Zimní semestr 2023/2024

1. Leute und ihre Hobbys

2. Ungewöhnliche Hobbys.

3. Beim Arzt

4. Eine faule Ausrede

5. Der Anruf eines Freundes

6. Brieffreundschaft

7. Am Hauptbahnhof, an der Bushaltestelle

8. Aus dem Tagebuch

9. Schweiz

10. In der Kneipe

11. Wiederholung

12. Wiederholung

 

Letní semestr 2023/2024

1. Auf Gran Canaria

2. Till Eulenspiegel

3. Interwiew mit einer Schauspielerin

4. Freizeit, Unterhaltung

5. Auf der Modenschau

6. Was ziehe ich meistens an?

7. Secondhandläden

8. Aussehen

9. Der Kaufhausdetektiv und der Ladendieb

10. Treffpunk Einkaufszentrum

11. Wiederholung

12. Wiederholung

 

co se naučím

Zvládnout nejběžnější komunikační situace jako jsou představování, komunikace ve třídě, rodina, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientace ve městě a cestování a také vybrané základní lexikální a gramatické aspekty německého jazyka.

Materiály

Název programu

němČINA pro Začátečníky

rámcově ucelený dvouletý program

NÁZEV OBORU/KURZU

 1. němČina PRO začátečníky ZS 2022/2023
 2. němČina PRO začátečníky LS 2022/2023
 3. němČina PRO začátečníky ZS 2023/2024
 4. němČina PRO začátečníky LS 2023/2024

 

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·         věk nad 50 let

·         předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·         Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

·         zaplacení poplatku nejpozději do zahájení příslušného semestru (kurzu)

 

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·         převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630357

·         v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení příslušného semestru (kurzu)

 

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

Zimní semestr 2022/2023                     27.9.2022 – 13.12.2022

Letní semestr 2022/2023                      21.2.2023 –  9.5.2023

Zimní semestr 2023/2024                     26.9.2023 – 12.12.2024

Letní semestr 2023/2024                       27.2.2023 – 14.5.2024

 

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

cíle, obsahová náplň programu

Cíl:

Předmět směřuje k osvojení základních znalostí a základních dovedností potřebných k řešení základních situací ve sféře obecného německého jazyka na úrovni A1. Předmět formuje cizojazyčné návyky posluchačů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět základním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A2. Na základní úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v základních, běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na představování, komunikaci ve třídě, rodinu, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování.

Zimní semestr 2022/2023

 

 1.   Auf der Party
 2.  Erste Kontakte
 3. Kennen Sie schon …. ?
 4. Jemanden vorstellen
 5. Ein Geschenk für …
 6. Taschengeld
 7. In der Mensa, im Restaurant
 8. Umzug in eine andere Stadt
 9. Kaufen, mieten oder vermieten?
 10. Geburtstag feiern.
 11. Wiederholung
 12. Wiederholung

 

 

 

Letní semestr 2022/2023

 

1.       Auf dem Markt. Wo kaufe ich ein?

2.       Im Fernsehstudio

3.       Auf der Autobahn bei Fulda.

4.       Kontaktanzeigen

5.       Im Fitnesscenter

6.       Mein Tagesablauf

7.       Wohin fahren wir in Urlaub?

8.       Im Reisebüro

9.       Mein Lebenslauf

10.   Zukunftspläne

11.   Wiederholung

12.   Wiederholung

 

 

Zimní semestr 2023/2024

 

 1. Leute und ihre Hobbys
 2. Ungewöhnliche Hobbys.
 3. Beim Arzt
 4. Eine faule Ausrede
 5. Der Anruf eines Freundes
 6. Brieffreundschaft
 7. Am Hauptbahnhof, an der Bushaltestelle
 8. Aus dem Tagebuch
 9. Schweiz
 10. In der Kneipe
 11. Wiederholung
 12. Wiederholung

 

 

Letní semestr 2023/2024

 

1.       Auf Gran Canaria

2.       Till Eulenspiegel

3.       Interwiew  mit einer Schauspielerin

4.       Freizeit, Unterhaltung

5.       Auf der Modenschau

6.       Was ziehe ich meistens an?

7.       Secondhandläden

8.       Aussehen

9.       Der Kaufhausdetektiv und der Ladendieb

10.   Treffpunk Einkaufszentrum

11.   Wiederholung

 

 

12.   Wiederholung

 

 

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 15

Maximální počet: 25

údaje o personálním zabezpečení Programu

PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A216


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Literatura

Dusilová, D., V., Kolocová, L., Brožíková, 2000, Sprechen Sie Deutsch? Polyglot, Praha, ISBN 80-86195-17-1.