0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 23


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF, Univerzitní nám. 1934
A206

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2022
Nákup kurzu do27.09.2022
Výuka od27.09.2022
Výuka do13.12.2022
Splatnost do27.09.2022

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Cílem programu je osvojení si znalostí a dovedností dostatečných k řešení základních situací ve sféře obecného a částečně profesního jazyka na úrovní A1/A2. Kurz formuje cizojazyčné návyky posluchačů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět běžným obratům společenského styku a samostatně je aplikovali. Dokáží se dorozumět a reagovat v běžných situacích zaměřených na cestování, zejména na orientaci v terénu, udávání směru, nakupování, objednávání, telefonování, psaní emailů apod.

Časový harmonogram

Zimní semestr 2022/2023                     27.9.2022 – 13.12.2022

Letní semestr 2022/2023                      21.2.2022 –  9.5.2022

Zimní semestr 2023/2024                     26.9.2023 – 12.12.2023

Letní semestr 2023/2024                       20.2.2021 – 7.5.2024

 

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 206

Klíčová slova

Directions, travel information, international travel, travel tips.

Pro koho je kurz určen

Pro zájemce, kteří zvládli úplné základy, které si chtějí upevnit, případně oživit.

Podmínky přijetí do programu

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630356

· v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění!Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná- částkou 300 Kčpro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová- částkou 300 Kčpro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné- částkou 300 Kčpro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde: KARVINÁ ORLOVÁ PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Písemný test

Obsah kurzu

Zimní semestr 2022/2023

 

1.       Introduction

2.       Present simple – talk about activities

3.       Talk about countries and languages

4.       Introduce yourself and people

5.       Forming questions – Present Simple

6.       Times and numbers

7.       Invite someone to do something

8.       Daily routines

9.       Invitations – accept or refuse

10.   Some/any

11.   Write a reply                                               

12.   Revision

 

 

Letní semestr 2022/2023

 

1.       My space – there is/there are

2.       Prepositions of place, giving directions

3.       Telephoning

4.       Talking about schedules;

5.       Checking travel information

6.       Have got

7.       Past Simple

8.       International travel

9.       Emails  

10.   Giving and asking directions 

11.   Regular and irregular     verbs                                                

12.   Revision

 

Zimní semestr 2023/2024

 

 1. Revision
 2. Shopping
 3. Countable/uncountable nouns
 4. City profiles
 5. Offers and requests
 6. Ordering food and drink
 7. The best places to visit
 8. Dates and time
 9. Welcoming a visitor
 10. Comparison
 11. Present Continuous
 12. Revision

 

 

 

Letní semestr 2023/2024

 

 

 1.    Revision
 2.   Present Continuous
 3. What are you doing this week?
 4. Present Simple/Continuous
 5. Modal verbs
 6. Talking about hotels
 7. Future
 8. Will
 9.  going to
 10. A city profile
 11. Past Simple/Present Perfect
 12.   Company profile

 

 

 

Co se naučím

Budu umět řešit základní situace, se kterými se setkám při cestování – napsat jednoduchý email, zeptat se na cestu, orientovat se na letišti, vysvětlit, co se stalo apod.

Sylabus kurzu

Název programu

angličtina pro POKROČILÉ začátečníky

rámcově ucelený dvouletý program

NÁZEV OBORU/KURZU

 1. Angličtina pro POKROČILÉ začátečníky ZS 2022/2023
 2. Angličtina pro POKROČILÉ začátečníky LS 2022/2023
 3. Angličtina pro POKROČILÉ začátečníky ZS 2023/2024
 4. Angličtina pro POKROČILÉ začátečníky LS 2023/2024

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·         věk nad 50 let

·         předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·         Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

·         zaplacení poplatku nejpozději do zahájení příslušného semestru (kurzu)

 

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·         převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630353

·         v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení příslušného semestru (kurzu)

 

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

Zimní semestr 2022/2023                     27.9.2022 – 13.12.2022

Letní semestr 2022/2023                      21.2.2022 –  9.5.2022

Zimní semestr 2023/2024                     26.9.2023 – 12.12.2023

Letní semestr 2023/2024                       20.2.2021 – 7.5.2024

 

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

cíle, obsahová náplň programu

Cílem programu je osvojení si znalostí a dovedností dostatečných k řešení základních situací ve sféře obecného a částečně profesního jazyka na úrovní A1/A2. Kurz formuje cizojazyčné návyky posluchačů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět běžným obratům společenského styku a samostatně je aplikovali. Dokáží se dorozumět a reagovat v běžných situacích zaměřených na cestování, zejména na orientaci v terénu, udávání směru, nakupování, objednávání, telefonování, psaní emailů apod.

 

Zimní semestr 2022/2023

 

1.       Introduction

2.       Present simple – talk about activities

3.       Talk about countries and languages

4.       Introduce yourself and people

5.       Forming questions – Present Simple

6.       Times and numbers

7.       Invite someone to do something

8.       Daily routines

9.       Invitations – accept or refuse

10.   Some/any

11.   Write a reply                                               

12.   Revision

 

 

Letní semestr 2022/2023

 

1.       My space – there is/there are

2.       Prepositions of place, giving directions

3.       Telephoning

4.       Talking about schedules;

5.       Checking travel information

6.       Have got

7.       Past Simple

8.       International travel

9.       Emails  

10.   Giving and asking directions 

11.   Regular and irregular verbs                                                

12.   Revision

 

Zimní semestr 2023/2024

 

 1. Revision
 2. Shopping
 3. Countable/uncountable nouns
 4. City profiles
 5. Offers and requests
 6. Ordering food and drink
 7. The best places to visit
 8. Dates and time
 9. Welcoming a visitor
 10. Comparison
 11. Present Continuous
 12. Revision

 

 

 

Letní semestr 2023/2024

 

1.       Revision

2.       Present Continuous

3.       What are you doing this week?

4.       Present Simple/Continuous

5.       Modal verbs

6.       Talking about hotels

7.       Future

8.       Will

9.       going to

10.   A city profile

11.   Past Simple/Present Perfect

12.   Company profile

13.   Revision

 

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 15

Maximální počet: 25

údaje o personálním zabezpečení Programu

Mgr. Martina Chylková

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A206


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Martina Chylková

Schválil

(datum a podpis)

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Letní semestr

 

 1.  Revision
 2. Shopping
 3. Countable/uncountable
 4. City profiles
 5. Offers and requests
 6. Ordering food and drink
 7. The best places to visit
 8. Dates and time
 9. Welcoming a visitor
 10. Comparison
 11. Present continuous
 12. Revision
 

Literatura

A. Buckingham, Stephens, B. and Lane, A. 2014. International Express Elementary. Oxford University Press, Oxford, UK. ISBN 978-0-19-441824-9