0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 22


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
45

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF, Univerzitní nám. 1934
A111

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2022
Nákup kurzu do04.10.2022
Výuka od04.10.2022
Výuka do14.12.2022
Splatnost do04.10.2022

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíl kurzu

Seznámení posluchačů suplatňováním některých aspektů občanského zákoníku. Poskytnout posluchačům základní znalosti zoblasti práva, které jim pomohou zorientovat se vrůzných životních situacích a čelit některým negativním jevům dnešní doby.

Posluchačům bude dán prostor kdiskuzi a přispění kproblematice svými vlastními poznatky a zkušenostmi.

Časový harmonogram

5. 10. 2022 – 14. 12. 2022

Výuka za státní svátek 28.9.2022 bude nahrazena

STŘEDA 14.45 – 16.15 HOD

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111

Klíčová slova

Právní osobnost, svépravnost, právnické osoby, fyzická osoby, zastoupení, věc vprávním smyslu, vlastnictví, věc movitá a nemovitá, majetková práva absolutní a relativní, věcná břemena , spotřebitel, zůstavitel, dědictví, odkaz, vydědění, smlouva, vypořádání, rodina, manželství, zanik manželství.

Pro koho je kurz určen

Účastníkům programu celoživotního studia

Podmínky přijetí do programu

·věk nad 50 let

·předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

- zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači snárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630364

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná- částkou 300 Kčpro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová- částkou 300 Kčpro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné- částkou 300 Kčpro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde: KARVINÁ ORLOVÁ PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Závěrečný test

Obsah kurzu

1.Občanské právo jako součást života občana

2.Subjekty občanského práva, zastoupení a jednání

3.Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana

4.Pracovněprávní vztahy a jejich ochrana

5.Vlastnické právo

6.Věcná práva, věcné břemeno

7.Bytové vlastnictví

8.Právní odpovědnost v občanském právu

9.Nabývání dědictví, druhy dědění, správce dědictví, potvrzení dědictví a vypořádání

10. O některých vybraných smlouvách

11. Rodinné právo

12. Závěrečné shrnutí přednáškového cyklu, závěrečný test, diskuze

Co se naučím

Osvojení obsahu základních občanskoprávních institutů, jejich vzájemných vztahů a uplatnění v občanské společnosti

Sylabus kurzu

Název programu

VYBRANÉ KAPITOLY Z PRÁVA

NÁZEV OBORU/KURZU

Projevy soukromého práva v životě občana

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·         věk nad 50 let

·         předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·         Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

·         zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·         převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630364

·         v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

5. 10. 2022 – 14. 12. 2022

Výuka za státní svátek 28.9.2022 bude nahrazena

STŘEDA  14.45 – 16.15 HOD

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cíl: Seznámení posluchačů s uplatňováním některých aspektů občanského zákoníku. Poskytnout posluchačům základní znalosti z oblasti práva, které jim pomohou zorientovat se v různých životních situacích a čelit některým negativním jevům dnešní doby.

Posluchačům bude dán prostor k diskuzi a přispění k problematice svými vlastními poznatky a zkušenostmi.

konfliktních situacíílem výuky první

největší.

Obsah:

1.      Občanské právo jako součást života občana

2.      Subjekty občanského práva, zastoupení a jednání

3.      Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana

4.      Pracovněprávní vztahy a jejich ochrana

5.      Vlastnické právo

6.      Věcná práva, věcné břemeno

7.      Bytové vlastnictví

8.      Právní odpovědnost v občanském právu

9.      Nabývání dědictví, druhy dědění, správce dědictví, potvrzení dědictví a vypořádání

10.  O některých vybraných smlouvách

11.  Rodinné právo

12.  Závěrečné shrnutí přednáškového cyklu, závěrečný test, diskuze

 

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 15

Maximální počet: 40

údaje o personálním zabezpečení Programu

JUDr. Jaromír Richter

Katedra ekonomie a veřejné správy

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60  % účast na přednáškách

Závěrečný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

RICHTER, J. „Projevy soukromého práva vživotě občana" studijní text, SU OPF Karviná 2022,

PETROV,J., VÝTISK,M., BERAN, V. a kol. „Občanský zákoník – komentář", II, vydání C.H.Beck Praha 2019, ISBN 978-80-7400-747-7

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších pedpisů

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů