0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 60


Minimální počet studentů
30
Maximální počet studentů
60

Místo konáníOpava


Budova Na Rybníčku 626/1
aula

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2023
Nákup kurzu do18.09.2023
Výuka od22.09.2022
Výuka do30.05.2024
Splatnost do22.09.2022

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Informace

Od září 2022 otvírá Slezská univerzita nový rámcově ucelený dvouletý program, který se po následující 4 semestry bude věnovat světu médií a filmů. Po absolvování všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Časový harmonogram

ČTVRTEK 15.30 - 17.00 hod.

Zimní semestr 2022/23 - zahájení 22. 09. 2022

Jak rozumět médiím - již proběhlo

MgA. Mikuláš Odehnal

(12 týdnů, 1× týdně 2 hodiny)

 

Letní semestr 2022/23 - zahájení 02. 03. 2023

Dějiny československé kinematografie - již proběhlo

MgA. Mikuláš Odehnal

(12 týdnů, 1× týdně 2 hodiny)


Zimní semestr 2023/24 - zahájení 05. 10. 2023

Dějiny světové kinematografie

MgA. Mikuláš Odehnal

(12 týdnů, 1× týdně 2 hodiny)

 

Letní semestr 2023/24 - zahájení 22. 02. 2024

Současná filmová a televizní tvorba

MgA. Mikuláš Odehnal

(12 týdnů, 1× týdně 2 hodiny)


Výše poplatku

1.300,- Kč / akademický rok / 2 semestry / důchodový věk

1.625,- Kč / akademický rok / 2 semestry / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům důchodového věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Aula

budova Na Rybníčku 626/1, Opava

(vybavena PC, dataprojektorem a jinou technikou)

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 08. 2022 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok (2 semestry) v termínu nejpozději do zahájení přednášek.

Důchodový věk: 1300,- Kč / akademický rok / 2 semestry

Věk 50+: 1625,- Kč / akademický rok / 2 semestry

Podmínky absolvování

Minimálně 60% účast v každém semestru.

Absolvování závěrečného testu na konci každého semestru.

Po splnění všech podmínek v každém semestru získáte Potvrzení o absolvování kurzu. Po splnění podmínek všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Osvědčení/Potvrzení se slavnostně předává jednou ročně v předem stanoveném červnovém termínu.

Jak rozumět médiím

MgA. Mikuláš Odehnal

"Jak nás média ovlivňují? Jakým médiím věřit? Jak poznat dezinformaci? Co je to podcast? Chcete si sami vyzkoušet základy novinářské práce? Pak právě vám je určen zimní semestr Jak rozumět médiím."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit mediální gramotnost a vyzkoušet si psaní základních žurnalistických útvarů.

Obsah kurzu

1. Úvod do problematiky, seznámení s povinnou a doporučenou literaturou

2. Mediální systém v ČR, poslání a postavení médií veřejné služby v ČR

3. Příprava zpravodajského příspěvku, zdroje informací, rozhovor

4. Tisková konference

5. Kompozice psané zprávy, jazykové prostředky televizního zpravodajství

6. Kompozice televizní zprávy, jazykové prostředky televizního zpravodajství

7. Obraz a postprodukce televizní zprávy, obraz a média

8. Dezinformace a misinformace

9. Interview jako žánr, psané vs. audiovizuální interview

10. Příprava na interview a vedení rozhovoru pro interview

11. Podcast

12. Prezentace vlastních námětů podcastů

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude posluchač schopen orientovat se v mediálním systému ČR, společenské roli médií, vést rozhovor, napsat zprávu, scénář televizního zpravodajského příspěvku či interview.

Klíčová slova

média, mediální systém, zdroje informací, zpráva, zpravodajství, obraz, interview, podcast, fake news, dezinformace

Literatura

BURNS, L.S. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004

HORSÁKOVÁ, M. Současné zpravodajství v televizi veřejné služby. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011

MALLETTE, M. F. Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha: Lidové noviny, 1991

MCLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha: Odeon, 1991

MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999

RUβ-MOHL, S. - BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005


Dějiny československé kinematografie

MgA. Mikuláš Odehnal

"Znáte český film? Jak se vyvíjela československá kinematografie? Chcete se orientovat v oblasti dějin filmu a poznat významné tvůrce a jejich díla? Pak právě vám je určen letní semestr Dějiny československé kinematografie."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit znalosti československé a současné české kinematografie.

Obsah kurzu

1. Úvod k dějinám československé kinematografie

2. Československá kinematografie do nástupu zvukového filmu

3. Nástup zvukového filmu 30. let. Rozvoj uměleckého filmu a filmová avantgarda

4. Kinematografie jako instituce, počátky a rozvoj národního filmového průmyslu do roku 1945

5. Znárodnění kinematografie a vývoj filmu v letech 1945-1960

6. 60. léta a nástup generace československé nové vlny

7. Kinematografie v období tzv. normalizace (1970-1989)

8. Československý film v exilu

9. Kinematografie v období transformace po roce 1989: žánrová struktura a stylové tendence, nástup nových generací

10. Osobnosti československého dokumentárního filmu

11. Osobnosti československého animovaného filmu

12. Současný český film

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude posluchač schopen orientovat se v jednotlivých obdobích vývoje československé kinematografie a získá přehled o významných osobnostech a jejich dílech v této oblasti.

Klíčová slova

film, kinematografie, Československo, Česko, historie, dějiny

Literatura

ČULÍK, J. Jací jsme: česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. Brno: Host, 2007.

HAMES, P. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008.

LIEHM, A. J. Ostře sledované filmy: československá zkušenost. Praha: Národní filmový archiv, 2001.

LUKEŠ, J. Diagnózy času, český a slovenský poválečný film. Praha: Slovart, 2013.

PŘÁDNÁ, S. – ŠKAPOVÁ, Z. – CIESLAR, J. Démanty všednosti. Český a slovenský film 60. let. Praha: Pražská scéna, 2002.

PTÁČEK, L. (ed.). Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000.

SEDLÁČEK, J. Rozmarná léta českého filmu: 1989–1998. Praha: Česká televize, 2012.

VORÁČ, J. Český film v exilu. Brno: Host, 2004


Dějiny světové kinematografie

MgA. Mikuláš Odehnal

"Znáte světový film? Jak se vyvíjela kinematografie v různých zemích a mezinárodním kontextu? Chcete se orientovat v oblasti dějin filmu a poznat významné tvůrce a jejich díla? Pak právě vám je určen zimní semestr Dějiny světové kinematografie."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit znalosti vývoje světové kinematografie.

Obsah kurzu

1. Počátky kinematografie; raný film v Evropě a jeho proměna v umění

2. Zrod americké kinematografie, formování a vznik Hollywoodu, filmová groteska

3. Zrod německé kinematografie: německý expresionismus a kammerspiel

4. Osobnosti francouzské filmové avantgardy; Francie jako meziválečná filmová velmoc

5. Sovětská kinematografie do roku 1945 a její osobnosti

6. Hollywoodský studiový systém od 20. let do roku 1945; výrazné osobnosti kinematografie USA

7. Zrod italského neorealismu; italská kinematografie v 60. - 80. letech 20. století; francouzská kinematografie po roce 1945, nástup francouzské nové vlny

8. Kinematografie USA v 60. a 70. letech (klasický vs. nový Hollywood); nástup amerického nezávislého filmu v 80. letech 

9. Další proudy západní evropské kinematografie po 2. světové válce: spiritualita ve filmu, nový německý film, britské hnutí Free Cinema

10. Poválečná kinematografie v zemích střední a východní Evropy 1945: Polsko (polská filmová škola, kino morálního neklidu), Maďarsko, Jugoslávie (Novi film), osobnosti sovětského filmu

11. Světové kinematografie mimo Evropu; globalizace a zapojení nových médií

12. Dokumentární, experimentální a animovaný film

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude posluchač schopen orientovat se v jednotlivých obdobích vývoje světové kinematografie a získá přehled o významných osobnostech a jejich dílech v této oblasti.

Klíčová slova

film, kinematografie, mezinárodní, svět, kultura, historie, dějiny

Literatura

KOPAL, P. (ed.) Film a dějiny. Praha, 2005.

PLAŹEWSKI, J. Dějiny filmu 1895-2005. Praha: Academia, 2009.

BORDWELL, D. - THOMPSONOVÁ, K. Dějiny filmu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.

BARNOUW, Erik. Documentary: A History of the Non-fiction Film. New York: Oxford University Press, 1993.

NAVRÁTK, Antonín. Dziga Vertov, revolucionář dokumentárního filmu. Praha: Čs. filmový ústav, 1974.

EPSTEIN, Jean - MAYDL, Přemysl (ed.). Poetika obrazů. Překlad Ladislav Šerý. Praha: Herrmann & synové, 1997. ISBN 80-238-1138-X.

GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vydání v Praze: Akademie múzických umění, 2004. ISBN 80-7331-023-6.

BARSAM, Richard Meran. Non-fiction Film: A Critical History. Indiana University Press, 1992. 467 s.

Současná filmová a televizní tvorba

MgA. Mikuláš Odehnal

Aktuální filmové a televizní trendy na konkrétních příkladech