0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Kurz byl vyprodán
Seznam uplatnitelných výhod:
Navýšení 50+ 25%

Aktuální obsazenost 61


Minimální počet studentů
30
Maximální počet studentů
61

Místo konáníOpava


Budova Na Rybníčku 626/1
aula

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2022
Nákup kurzu do18.12.2023
Výuka od22.09.2022
Výuka do30.05.2024
Splatnost do22.09.2022

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Informace

Od září 2022 otvírá Slezská univerzita nový rámcově ucelený dvouletý program, který se po následující 4 semestry bude věnovat světu médií a filmů. Po absolvování všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Časový harmonogram

ČTVRTEK 15.30 - 17.00 hod.

Zahájení zimního semestru 2022/23 - 22. 09. 2022

Jak rozumět médiím

MgA. Mikuláš Odehnal

(12 týdnů, 1× týdně 2 hodiny)


Následující semestry:

Letní semestr 2022/23

Dějiny československé kinematografie

MgA. Mikuláš Odehnal


Zimní semestr 2023/24

Dějiny světové kinematografie

MgA. Mikuláš Odehnal


Letní semestr 2023/24

Současná filmová a televizní tvorba

MgA. Mikuláš Odehnal


Výše poplatku

1.300,- Kč / akademický rok / 2 semestry / důchodový věk

1.625,- Kč / akademický rok / 2 semestry / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům důchodového věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Aula

budova Na Rybníčku 626/1, Opava

(vybavena PC, dataprojektorem a jinou technikou)

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 08. 2022 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok (2 semestry) v termínu nejpozději do zahájení přednášek.

Důchodový věk: 1300,- Kč / akademický rok / 2 semestry

Věk 50+: 1625,- Kč / akademický rok / 2 semestry

Podmínky absolvování

Minimálně 60% účast v každém semestru.

Absolvování závěrečného testu na konci každého semestru.

Po splnění všech podmínek v každém semestru získáte Potvrzení o absolvování kurzu. Po splnění podmínek všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Osvědčení/Potvrzení se slavnostně předává jednou ročně v předem stanoveném červnovém termínu.

Jak rozumět médiím

MgA. Mikuláš Odehnal

"Jak nás média ovlivňují? Jakým médiím věřit? Jak poznat dezinformaci? Co je to podcast? Chcete si sami vyzkoušet základy novinářské práce? Pak právě vám je určen zimní semestr Jak rozumět médiím."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit mediální gramotnost a vyzkoušet si psaní základních žurnalistických útvarů.

Obsah kurzu

1. Úvod do problematiky, seznámení s povinnou a doporučenou literaturou

2. Mediální systém v ČR, poslání a postavení médií veřejné služby v ČR

3. Příprava zpravodajského příspěvku, zdroje informací, rozhovor

4. Tisková konference

5. Kompozice psané zprávy, jazykové prostředky televizního zpravodajství

6. Kompozice televizní zprávy, jazykové prostředky televizního zpravodajství

7. Obraz a postprodukce televizní zprávy, obraz a média

8. Dezinformace a misinformace

9. Interview jako žánr, psané vs. audiovizuální interview

10. Příprava na interview a vedení rozhovoru pro interview

11. Podcast

12. Prezentace vlastních námětů podcastů

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude posluchač schopen orientovat se v mediálním systému ČR, společenské roli médií, vést rozhovor, napsat zprávu, scénář televizního zpravodajského příspěvku či interview.

Klíčová slova

média, mediální systém, zdroje informací, zpráva, zpravodajství, obraz, interview, podcast, fake news, dezinformace

Literatura

BURNS, L.S. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004

HORSÁKOVÁ, M. Současné zpravodajství v televizi veřejné služby. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011

MALLETTE, M. F. Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha: Lidové noviny, 1991

MCLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha: Odeon, 1991

MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999

RUβ-MOHL, S. - BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005


Dějiny československé kinematografie

MgA. Mikuláš Odehnal

"Znáte český film? Jak se vyvíjela československá kinematografie? Chcete se orientovat v oblasti dějin filmu a poznat významné tvůrce a jejich díla? Pak právě vám je určen letní semestr Dějiny československé kinematografie."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit znalosti československé a současné české kinematografie.

Obsah kurzu

1. Úvod k dějinám československé kinematografie

2. Československá kinematografie do nástupu zvukového filmu

3. Nástup zvukového filmu 30. let. Rozvoj uměleckého filmu a filmová avantgarda

4. Kinematografie jako instituce, počátky a rozvoj národního filmového průmyslu do roku 1945

5. Znárodnění kinematografie a vývoj filmu v letech 1945-1960

6. 60. léta a nástup generace československé nové vlny

7. Kinematografie v období tzv. normalizace (1970-1989)

8. Československý film v exilu

9. Kinematografie v období transformace po roce 1989: žánrová struktura a stylové tendence, nástup nových generací

10. Osobnosti československého dokumentárního filmu

11. Osobnosti československého animovaného filmu

12. Současný český film

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude posluchač schopen orientovat se v jednotlivých obdobích vývoje československé kinematografie a získá přehled o významných osobnostech a jejich dílech v této oblasti.

Klíčová slova

film, kinematografie, Československo, Česko, historie, dějiny

Literatura

ČULÍK, J. Jací jsme: česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. Brno: Host, 2007.

HAMES, P. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008.

LIEHM, A. J. Ostře sledované filmy: československá zkušenost. Praha: Národní filmový archiv, 2001.

LUKEŠ, J. Diagnózy času, český a slovenský poválečný film. Praha: Slovart, 2013.

PŘÁDNÁ, S. – ŠKAPOVÁ, Z. – CIESLAR, J. Démanty všednosti. Český a slovenský film 60. let. Praha: Pražská scéna, 2002.

PTÁČEK, L. (ed.). Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000.

SEDLÁČEK, J. Rozmarná léta českého filmu: 1989–1998. Praha: Česká televize, 2012.

VORÁČ, J. Český film v exilu. Brno: Host, 2004


Dějiny světové kinematografie

MgA. Mikuláš Odehnal

Nad filmy a tvůrci světového filmového kánonu

Současná filmová a televizní tvorba

MgA. Mikuláš Odehnal

Aktuální filmové a televizní trendy na konkrétních příkladech