0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 16


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
16

Místo konáníOpava


budova Olbrichova 25
učebna O 208

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2023
Nákup kurzu do18.09.2023
Výuka od10.10.2023
Výuka do26.05.2026
Splatnost do31.10.2023

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Kurz je určen začátečníkům a seznámí posluchače se základy ovládání osobního počítače s operačním systémem Windows. Posluchači se také naučí vytvářet textové dokumenty v programu Word / Writter, pracovat s internetovým prohlížečem a komunikovat prostřednictvím e-mailu.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 14.00 – 15.30 hod.

Délka trvání programu: 90 týdnů

Počítačová gramotnost pro začátečníky
Zahájení zimního semestru: 10. 10. 2023
Zahájení letního semestru: 23. 01. 2024
1 x týdně 2 hodiny
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Počítačová gramotnost pro mírně pokročilé
Zahájení zimního semestru: 24. 09. 2024
Zahájení letního semestru: 12. 01. 2025
1 x týdně 2 hodiny
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Počítačová gramotnost pro pokročilé
Zahájení zimního semestru: 23. 09. 2025
Zahájení letního semestru: 20. 01. 2026
1 x týdně 2 hodiny
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna O 208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

Základy ovládání PC, Windows, e-mail, elektronická komunikace, internetový prohlížeč, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Libre Office (Writter, Calc, Impress), ovládací panely, instalace aplikací, přehrávání multimédií, úprava fotografií, bezpečnost.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce se naučit používat počítač pro práci a zábavu.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.800,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.250,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Absolvování všech kurzů s minimální účastí 60 %.

Vypracování samostatného testu na konci každého akademického roku.

Obsah kurzu

Počítačová gramotnost pro začátečníky

Kurz je určen začátečníkům a seznámí posluchače se základy ovládání osobního počítače s operačním systémem Windows. Posluchači se také naučí vytvářet textové dokumenty v programu Word / Writter, pracovat s internetovým prohlížečem a komunikovat prostřednictvím e-mailu.

Obsahová náplň:
1. Počítač a jeho části
2. Psaní na klávesnici a pohyb myší
3. Základy operačního systému Windows
4. Textové editory WordPad a Word / Writter
5. Další užitečné programy v operačním systému Windows
6. Internet a elektronická pošta
7. Základy práce s externími disky

Učebnice: Učební text - Počítačová gramotnost pro začátečníky

Počítačová gramotnost pro mírně pokročilé
Kurz navazuje na předchozí ročník a bude převážně zaměřen na práci s operačním systémem Windows, elektronickou komunikaci, práci s textovými editory a tabulkovými procesory, základní úpravy fotografií a práci s internetovými prohlížeči.

Obsahová náplň:
1. Opakování učiva z předchozího ročníku
2. Ovládání Windows 1
3. Elektronická pošta
4. Textové editory Word / Writter
5. Komunikace přes internet
6. Základy práce s tabulkovými procesory Excel / Calc
7. Internetové prohlížeče
8. Jednoduchá úprava fotografií
9. Základy bezpečnosti

Učebnice: Učební text - Počítačová gramotnost pro mírně pokročilé

Počítačová gramotnost pro pokročilé
Kurz navazuje na předchozí ročníky a zaměří se na základy nastavení a administrace osobního počítače. Posluchač se seznámí s možnostmi přehrávání multimédií v počítači a na internetu a naučí se základům úpravy fotografií. Dojde k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti práce s kancelářskými programy z balíku MS Office a internetovými prohlížeči. Posluchači se také seznámí se základy bezpečnosti a bezpečného chování na internetu.

Obsahová náplň:
1. Opakování učiva z předchozího ročníku
2. Pokročilá práce s operačním systémem Windows
3. Multimédia v počítači a na internetu
4. Internetové prohlížeče
5. Kancelářský balík Microsoft Office / Libre Office
6. Práce s fotografiemi
7. Bezpečnost

Učebnice: Učební text - Počítačová gramotnost pro pokročilé

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen na počítači samostatně pracovat, vytvářet základní dokumenty v textovém editoru a tabulkovém procesoru, pracovat s internetovým prohlížečem, komunikovat se svým okolím, upravovat fotografie a provádět na svém počítači základní údržbu.

Literatura

Učební text - Počítačová gramotnost pro začátečníky

Učební text - Počítačová gramotnost pro mírně pokročilé

Učební text - Počítačová gramotnost pro pokročilé

Sylabus