0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 12


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


budova Bezručovo nám. 14
učebna C 202

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2022
Nákup kurzu do22.09.2022
Výuka od20.09.2022
Výuka do30.05.2023
Splatnost do04.10.2022

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je procvičování probrané látky v běžných konverzačních situacích a další rozšiřování slovní zásoby. Důraz je kladen nejen na další představení určitých gramatických struktur (např. vyjadřování budoucnosti v angličtině různými způsoby, předložky, vyjadřování libosti/nelibosti v angličtině, modální slovesa apod.) a anglického slovosledu, ale i jejich další prohlubování a upevňování. Dále jsou procvičovány čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A1, resp. A2; důraz je kladen zejména na komunikativní dovednosti. Na této úrovni studenti budou rozvíjet určité již získané základní řečové návyky v angličtině, aby mohli vést běžné rozhovory v rámci společenské konverzace.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 15.35 – 17.10 hod.

Zahájení zimního semestru: 19. 09. 2023

Zahájení letního semestru: 24. 01. 2024

1× týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna C306, budova Bezručovo nám. 14, Opava

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Zábava, konverzace, aktivní život.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce aktivní a zábavnou formou aktivovat své mozkové buňky, aby si obnovil či nabyl nové znalosti v anglickém jazyce.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimálně 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci semestru.

Obsah kurzu

Budou probírána témata jako např. jídlo, vaření, doprava rodina, procvičování předpřítomného, budoucí a přítomný čas apod. a situace s nimi v běžném životě spojené.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen v každodenních situacích konverzovat v anglickém jazyce, poradit cizincům, samostatně získat informace, orientovat se v cizině a cestovat s jazykovou vybaveností.

Literatura

English File- Intermediate, Christina Latham-Koenig,Clive Oxenden,2013

Sylabus