0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 52


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
100

Místo konáníKarviná


budova SU OPF, Univerzitní náměstí 1934
B-AULA

Další informace

Nákup kurzu od14.04.2022
Nákup kurzu do13.05.2022
Výuka od13.05.2022
Výuka do13.05.2022
Splatnost do13.05.2022

Cíle kurzu

Cílem kurzu je připravit studenty na úspěšné absolvování státních závěrečných zkoušek. V průběhu kurzu budou konkretizovány požadavky na tři okruhy znalostí ekonomie – mikroekonomie, makroekonomie a ekonomických teorií, bude upozorňováno na oblasti, které mohou být problematické, a bude vedena diskuze na základě konkrétních dotazů studentů.

Časový harmonogram

Jednorázové soustředění v trvání 8 vyučovacích hodin

Datum konání: 19. 5. 2023

9. 00 – 17. 00 hod (včetně přestávek)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, B AULA

Klíčová slova

mikroekonomie, makroekonomie, ekonomické teorie

Pro koho je kurz určen

Pro studenty navazujícího magisterského studia v prezenční i kombinované formě.

Úhrada poplatku

Výše poplatku: 650,- Kč

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300,VS 630418

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Podmínky přijetí do programu


·Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

- zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Aktivní účast na soustředění.


 

Obsah kurzu

1.  blok: Mikroekonomie

2.  blok: Makroekonomie

3. blok: Ekonomické teorie

Co se naučím

Připravím se na úspěšné zvládnutí státních závěrečných zkoušek zobecné části Ekonomie

Literatura

HOLMAN, R. A KOL. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0.

HOLMAN, R. A KOL. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7179-861-3.

HOLMAN, R. A KOL. Dějiny ekonomického učení. Praha: C.H.Beck, 2005. ISBN 80-7179-380-9.