0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 90


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
100

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF, Univerzitní náměstí 1934
B-AULA

Další informace

Nákup kurzu od14.04.2022
Nákup kurzu do06.05.2022
Výuka od06.05.2022
Výuka do06.05.2022
Splatnost do06.05.2022

Cíle kurzu

Cílem kurzu je připravit studenty na úspěšné absolvování státních závěrečných zkoušek. V průběhu kurzu budou konkretizovány požadavky na tři okruhy znalostí ekonomie – mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky, bude upozorňováno na oblasti, které mohou být problematické, a bude vedena diskuze na základě konkrétních dotazů studentů.

Časový harmonogram


Jednorázové soustředění v trvání 8 vyučovacích hodin

Datum konání: 28. 4. 2023

9. 00 – 17. 00 hod (včetně přestávek)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, B-AULA

Klíčová slova

mikroekonomie, makroekonomie, světová ekonomika, Evropská unie

Pro koho je kurz určen

Pro studenty bakalářského studia v prezenční i kombinované formě.

Úhrada poplatku

Výše poplatku: 650,- Kč

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300,VS 630417

· v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Podmínky přijetí do programu

- Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

- zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Aktivní účast na soustředění.


 

Obsah kurzu

1. blok: Mikroekonomie

2. blok: Makroekonomie

3. blok: Světová ekonomika

Co se naučím

Připravím se na úspěšné zvládnutí státních závěrečných zkoušek z obecné části Ekonomie

Literatura

TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy mikroekonomie. 2.vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3577-8.

TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. 2. Vyd. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0007-0.

LEBIEDZIK, M., NEZVAL, P., MAJEROVÁ I. Světová ekonomika. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1510-7.