0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Kurz byl vyprodán
Seznam uplatnitelných výhod:
Navýšení 50+ 25%

Aktuální obsazenost 15


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Olbrichova 25
Učebna O 208

Další informace

Nákup kurzu od26.08.2021
Nákup kurzu do30.09.2021
Výuka od30.09.2021
Výuka do19.05.2022
Splatnost do30.09.2021

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je zdokonalit svou práci na počítači. Tzn. zdokonalit se v ovládání operačního systému Windows 10, zdokonalit práci na internetu a dalších aplikacích. Naučit se instalovat a odinstalovat aplikace, provádět aktualizace operačního systému a nainstalovaných aplikací. Seznámit se s možnostmi zálohování dat, publikováním na internetu a sociálních sítích.

Časový harmonogram

ČTVRTEK 15.45–17.20

Zahájení zimního semestru: 30. 9. 2021

Zahájení letního semestru: 19. 5. 2022

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna O 208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

Nastavení operačního systému Windows, ovládací panely, instalace aplikací, přehrávání multimédií, nastavení internetového prohlížeče, Libre Office, správa fotografií, úprava fotografií, publikování fotografií na internetu, bezpečnost, sociální sítě, internetové bankovnictví.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce používat počítač pro práci, zábavu a jako nástroj pro správu a úpravu fotografií.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 26. 8. 2021 do 30. 9. 2021 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci letního semestru.

Obsah kurzu

1) Opakování znalostí z 2. ročníku
2) Pokročilá práce s operačním systémem Windows (Ovládací panely, nastavení Windows 10, start, instalace a odinstalace aplikací)
3) Internet (Nastavení a možnosti internetových prohlížečů, základy nakupování na internetu, platba kartou, bankovnictví, sociální sítě)
4) Kancelářský balík Libre Office (Prohlubování znalostí programu Writer a Calc, základy tvorby prezentací v programu Impress)
5) Práce s fotografiemi (Prohlubování postupů úpravy fotografií, základy publikování fotografií na internetu)

6) Bezpečnost (Aktualizace operačního systému a aplikací, antivirový systém, správa hesel, zálohování)

Program bude ovlivňován konkrétními požadavky a potřebami studentů.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen provádět na svém počítači základní údržbu, bude jej také schopen používat k zábavě, práci a komunikaci přes internet.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.

Sylabus

Sylabus 2019–2020